20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Rolniku pamiętaj o zwrocie opakowań po środkach ochrony roślin!

ROLNIKU PAMIĘTAJ O ZWROCIE OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN!Zima to dla każdego rolnika czas porządków w gospodarstwie. Dlatego przypominamy o obowiązku zwracania do sklepu opakowań po środkach ochrony roślin. Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest zobowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin. 


Producenci środków ochrony roślin powołali Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), które przy pomocy operatora systemu (firmy REMONDIS Sp. z o.o. posiadającej oddziały na terenie całego kraju) odbiera odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin bezpośrednio od producentów rolnych i sprzedawców. Firma Remondis realizuje swoje zadania samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców. W ramach Systemu PSOR odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych oraz opakowania po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie np. nawozach, adiuwantach, produktach biobójczych.

Opakowania po środkach ochrony roślin mają status niebezpiecznych i powinny być odpowiednio zutylizowane. Do punktów sprzedaży oddajemy opakowania plastikowe i szklane oraz torebki foliowe i papierowe. Opróżnione opakowanie po środku ochrony roślin należy 3-krotnie wypłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą roboczą. Działanie takie jest nie tylko w interesie środowiska, ale także w najlepiej pojętym interesie rolnika, zapobiega bowiem marnotrawstwu resztek środka w opakowaniu. Pamiętajmy jednak, że płucze się tylko opakowania plastikowe i szklane. Torebek papierowych i foliowych nie płuczemy. Trzykrotne przepłukanie opakowania po środku ochrony roślin to warunek przyjęcia go przez punkt sprzedaży. Ponadto, transport pustych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem.

Puste opakowania po środkach ochrony roślin można bez opłat oddać do punktu sprzedaży, który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Nie musi to być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu. Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę:

 http://systempsor.pl


Jeżeli gospodarstwo lub grupa gospodarstw zgromadzi powyżej 10 metrów sześciennych opakowań, to, na życzenie, po zgłoszeniu pod specjalny numer telefonu (801 561 461), następuje odbiór bezpośredni z gospodarstwa. Odbiór odbywa się raz do roku i jest dla rolnika nieodpłatny.

Od roku 2009 w Polsce corocznie zbiera się ponad 60% sprzedanych opakowań po środkach ochrony roślin, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie. Większość odebranych opakowań po środkach ochrony roślin jest spalana w specjalnych spalarkach, eliminujących zagrożenie dla środowiska.

Piotr Lisowski
Dział Ogrodnictwo