22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnymŚwiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

zaprasza rolników do udziału w nieodpłatnym wyjeździe studyjnym

pt. „Zioła szansą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich”


Termin wyjazdu: 22-24 września 2017 r.                        Miejsce wyjazdu: Małopolska


W ramach operacji zostanie zorganizowany 3-dniowy wyjazd studyjny dla 30 rolników z województwa świętokrzyskiego do Małopolski, którego celem jest nabycie wiedzy z zakresu uprawy, suszenia i wykorzystania ziół jako źródła dochodu oraz pomysłu na rozwój zawodowy. W ramach wyjazdu zaplanowano między innymi wizyty w gospodarstwach zielarskich zrzeszonych na szlaku Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami, przedstawienie wszechstronnego wykorzystania ziół w gospodarstwie agroturystycznym, edukacyjnym, kuchni, medycynie niekonwencjonalnej, kosmetyce, estetce zagrody oraz skutecznych i nowoczesnych form ich sprzedaży.

Do wyjazdu zapraszamy rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni nie przekraczającej średniej województwa świętokrzyskiego (tj. 5,63 ha), w wieku do 35 roku życia oraz powyżej 35 roku życia, zainteresowanych uprawą i wykorzystaniem ziół jako źródła dodatkowego dochodu dla rodzin rolniczych.

Warunkiem udziału w wyjeździe studyjnym jest spełnienie ww. kryteriów oraz wypełnienie i przesłanie do 18 września br. formularza rekrutacyjnego. Formularz prosimy przesłać elektronicznie (skan) na adres: gwia@sodr.pl lub faxem pod numer 41 372 34 86 lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie


O wynikach rekrutacji na wyjazd studyjny poinformujemy zainteresowanych w dniu 19 września 2017 r. telefonicznie, pod numer wskazany w formularzu.

Wyjazd realizowany jest przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach operacji pn. „Zioła szansą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich”. Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z ŚODR Modliszewice – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich – Anna Michalska lub Halina Szymańska tel. 41 372 22 84 do 86 lub Teresa Wąsik tel. 41 372 22 84 , tel. kom. 507 111 245.


Do pobrania:
Formularz rekrutacyjny

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.