20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

XVII Ogólnopolskie Sympozjum AgroturystyczneW dniach 12-14 września 2017 roku w Smardzewicach w województwie łódzkim odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie tematycznym ujętym pod nazwą „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” obejmującego stan obecny i możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Organizatorami Sympozjum byli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa Gościnne”, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego UR w Krakowie oraz Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”.

Uczestnikami Sympozjum byli przedstawiciele nauki, doradztwa, stowarzyszeń agroturystycznych, Lokalnych Grup Działania, administracji państwowej oraz samorządowej z całej Polski.

Sympozjum, obok ciekawych sesji wykładowych, wzbogacono o wizyty studyjne, których celem było pokazanie przykładów innowacji i dobrych praktyk w województwie łódzkim. W tym celu organizatorzy przygotowali dla uczestników 3 trasy tematyczne do najatrakcyjniejszych miejsc tego regionu.

Trasa 1. „Dziedzictwo kulturowe, jako źródło innowacyjności na obszarach wiejskich” (program realizowany w gminach nadpilicznych)

Trasa 2. „Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” (program realizowany na terenie powiatu tomaszowskiego, brzezińskiego i rawskiego)

Trasa 3. „Współpraca instytucjonalna w rozwoju turystyki wiejskiej” (program realizowany na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego)

Monika Szmit

Galeria:


Zdjęcia: Halina Szymańska