20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Uwaga hodowcy drobiu! Zbliżający się okres może sprzyjać wystąpieniu ptasiej grypy!

Uwaga hodowcy drobiu! Zbliżający się okres może sprzyjać wystąpieniu ptasiej grypy!W związku z nastaniem jesieni, rozpoczęły się masowe wędrówki ptaków do ciepłych krajów. Położenie naszego kraju w zakresie klimatu umiarkowanego sprawia, że przebiegają przez niego szlaki wędrówek wielu gatunków dziko żyjących ptaków, które w poszukiwaniu pożywienia emigrują w cieplejsze rejony. Jednocześnie do Polski przylatuje wtedy wiele gatunków ptaków z dalekiej północy, które tutaj zimują. Wędrówki na duże odległości licznych stad oraz ich kontakt z różnym środowiskiem sprzyjają wymianie chorobotwórczymi drobnoustrojami, i dalej ich szybkiemu przenoszeniu na duże odległości.


Najniebezpieczniejsze są miejsca spotkań ptaków, a więc wszelkie zbiorniki wodne wokół, których liczne dzikie ptactwo zbiera się aby odpocząć. Duże zagęszczenie ptactwa sprzyja rozwojowi i wymianie wirusów pomiędzy ptakami. Dlatego Istnieje duże ryzyko na ponowne wystąpienie i rozprzestrzenienie się po naszym kraju wirusa ptasiej grypy. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce wiosną tego roku, w czasie powrotu ptaków z ciepłych krajów. Wirus ptasiej grypy podtypu H5N8 wyrządził wtedy wielomilionowe straty. Do tej pory ogniska grypy są ciągle wykrywane przez służby weterynaryjne w Europie, między innymi w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji czy w Niemczech. Kraje te wciąż nie uporały się z wirusem od wiosny tego roku. Dlatego istnieje duże ryzyko, że wraz z wędrówką ptaków przez nasz kraj dojdzie do wystąpienia nowych ognisk choroby. Hodowcy drobiu powinni zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych już teraz podjąć stosowne działania jak uniemożliwienie ptakom hodowlanym dostępu do przydomowych zbiorników wodnych oraz zabezpieczenie paszy oraz źródła wody przed dostępem do nich dzikich ptaków.

Inspekcja weterynaryjna zaleca, aby hodowcy i producenci stosowali się do wymagań, jakie obowiązywały wiosną tego roku. Oznacza to, że w miarę możliwości należy utrzymywać drób w budynkach lub wolierach. Przypominamy też o obowiązujących zasadach bioasekuracji.

Ponieważ wirus ptasiej grypy generuje olbrzymie straty dla hodowców i producentów drobiu, należy za wszelką cenę uniemożliwić ponownego wystąpienia tej choroby. Gdyby ptasia grypa ponownie pojawiła się w Polsce, znów ucierpi na tym eksport naszego drobiu na pozaunijne rynki.

Przypominamy, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, wysoce zjadliwa grypa ptaków znajduje się na liście chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptasiej polega na przerwaniu możliwości kontaktów wirusa z ptakami, czyli uniemożliwieniu wniknięcia wirusa do fermy, a jeśli to się nie uda, uniemożliwieniu wydostania się wirusa z fermy. Obejmuje to standardowe działania takie jak:

 • zlokalizowanie źródła infekcji i wyeliminowanie źródła zakażenia,
 • likwidacja wszystkich gatunków zakażonych ptaków,
 • utylizacja padłych, oraz zlikwidowanych ptaków, jaj i produktów drobiowych,
 • odkażanie obiektów oraz pomieszczeń, 
 • wprowadzenie kwarantanny,
 • likwidacji podlegają również ptaki znajdujące się w promieniu 1 km od ogniska oraz w fermach mających kontakt z okręgiem zapowietrzonym o promieniu 3 km i zagrożonym o promieniu 10 km.

Ponadto każdy posiadacz drobiu ma obowiązek zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych mogących sygnalizować obecność ptasiej grypy – zwiększona śmiertelność, spadek pobierania wody i paszy, wystąpienie objawów nerwowych(drgawki, skręt szyi, paraliż, niezborność ruchów), duszności, sinice i wybroczyny, biegunki oraz nagły spadek nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zgłaszać przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków do Inspekcji Weterynaryjnej.

Rafał Sieroń

Źródła:

 • Hodowca drobiu, nr 8/2017
 • www.agropolska.pl