22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie i 1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie – gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:
Wzór wniosku

Źródło: MRiRW