22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Brokerzy w ośrodkach doradztwa

Brokerzy w ośrodkach doradztwa

6 maja 2015 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, pracowników sieci KSOW oraz największych potencjalnych partnerów w naszym regionie. Dotyczyło ono możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania „Współpraca” w ramach projektu PROW 2014-2020. Projekt opracowany został przez ministerstwo rolnictwa i współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Realizatorem zaś w skali kraju jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Na spotkaniu stwierdzono, że sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu w gospodarce Unii Europejskiej, w tym także w rolnictwie, ma być innowacyjność. Omówiono koncepcje Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) w Polsce, role i zadania poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci. Zwrócono uwagę na brokering w innowacjach, rolę i zadania brokera (ma on identyfikować i komunikować ze sobą partnerów, ma tworzyć grupy i plany operacyjne. Nie jest doradcą indywidualnym prowadzącym poszczególnych rolników. ), wymagane kwalifikacje oraz finansowanie innowacji w rolnictwie w ramach PROW 2014-2020.

W przygotowanej koncepcji zakłada się, że Sieć Innowacji w Rolnictwie, zgodnie z przepisami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oparta będzie na strukturze publicznych jednostek doradztwa rolniczego, instytucjach i jednostkach badawczych oraz uczelniach wyższych związanych z rolnictwem. W ramach prowadzenia i obsługi SIR wyodrębniona będzie w Centrum Doradztwa Rolniczego komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) i odpowiedniki (zespoły) na poziomie ośrodka doradztwa rolniczego. Łącznikami interdyscyplinarnymi będą brokerzy usytuowani w CDR oraz w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Jolanta Sroka

Galeria: