22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDO) jest prawnie uregulowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa. System ten działa w oparciu o istniejącą już sieć Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz inne jednostki, do których należą ośrodki doradztwa rolniczego, zakłady doświadczalne wyższych uczelni, stacje hodowli roślin oraz gospodarstwa szkół rolniczych. Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniach tworzone są listy zalecanych odmian dla danego województwa.

Czytaj więcej...