20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”

 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze" 
Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3
 

Dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu
mgr inż. Piotr Lipiński
e-mail: piotr.lipinski@sodr.pl


Kontakt:
Centrala: 15 833 31 00 do 04
Sekretariat: 15 832 21 61
Laboratorium: 15 833 31 05
Hotel: 15 833 31 06

e-mail: sandomierz@sodr.pl

fax: 15 832 34 00

 
Do zadań Oddziału w Sandomierzu, funkcjonującego pod nazwą „Centrum Ogrodnicze”, należy:

 1. Udział w planowaniu zadań ŚODR Modliszewice i realizacja zadań planowych Oddziału Ośrodka „Centrum Ogrodnicze”.
 2. Racjonalna i oszczędna gospodarka środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Oddziału.
 3. Prowadzenie Działu Ogrodniczego ŚODR Modliszewice.
 4. Prowadzenie laboratorium ŚODR Modliszewice.
 5. Administrowanie obiektami Oddziału.
 6. Prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej.
 7. Współudział w organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem wiedzy rolniczej.
 8. Organizowanie i nadzorowanie pracy transportu Oddziału.
 9. Zabezpieczenie warunków pracy pracownikom w Oddziale.
 10. Prowadzenie rachunkowości Oddziału zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie finansów, rachunkowości, podatków i sprawozdawczości finansowej.
 11. Współdziałanie w opracowaniu planu finansowego oraz analiza finansowa Oddziału.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ŚODR Modliszewice.