22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

Państwowa Inspekcja PracyProwadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz z wieloma obowiązkami. Niezależnie od pracy, opieka nad dziećmi oraz zapewnienie im bezpiecznych warunków rozwoju jest naszą powinnością. Dzieci często chcą pomagać rodzicom w pracach, uczyć się od nich i ich naśladować. Jest to naturalne, pod warunkiem, że powierzane im zadania są dostosowane do wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dobór tych zadań spoczywa na rodzicach i opiekunach.


Nieodzowna jest przy tym rozwaga oraz świadomość, że są prace, których nigdy nie należy powierzać dzieciom, bo mogą być dla nich niebezpieczne lub szkodliwe. Należy także pamiętać, że najmłodsi nie zdają sobie sprawy z większości niebezpieczeństw, brakuje im wyobraźni, doświadczenia, nie po¬trafią przewidzieć skutków nieostrożnych zachowań. Dlatego wszelkie czynności powinny wykonywać pod nadzorem osoby dorosłej. Zadaniem rodziców i opiekunów jest kształtowanie właściwych zachowań i postaw dzieci oraz przekazywanie wiedzy, która pozwoli na dostrzeganie i unikanie zagrożeń występujących w środowisku wiejskim. Nawet starszym, bardziej samodzielnym dzieciom należy pozwalać jedynie na wykonywanie prac, które nie będą narażały ich na utratę zdrowia i życia. Pamiętajmy, że każda pracująca maszyna stanowi potencjalne zagrożenie, a kontakt ze zwierzętami o dużej masie ciała, jak trzoda chlewna, bydło czy konie – wiąże się z ryzykiem wypadku i utraty zdrowia.

Nic tak nie cieszy, jak obserwowanie dorastających, szczęśliwych i zdrowych dzieci. Dlatego prosząc je o pomoc przy pracach rolniczych, powierzajmy im zadania, którym są w stanie podołać bez narażania się na niebezpieczeństwo.

Dla ułatwienia Państwu doboru prac odpowiednich dla Waszych pociech, przy¬gotowany został wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Mam nadzieję, że wykaz ten będzie pomocny podczas korzystania z pomocy dzieci w Państwa gospodarstwach rolnych i posłuży przekazywaniu im niezbędnej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Główny Inspektor Pracy
Iwona Hickiewicz