22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176) organem opiniodawczo-doradczym ośrodków doradztwa rolniczego jest Rada Społeczna. Działa ona na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez organ, któremu podlega jednostka. W przypadku Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego tym organem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy
Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
powołanej na lata 2016-2020

 1. Przewodniczący prof. dr hab. inż. Czesław Nowak – przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 2. Wiceprzewodniczący Ryszard Ciźla przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
 3. Wiceprzewodniczący Mieczysław Gębski – przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 4. Barbara Ślusarska  przedstawicielka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Sławomir Neugebauer – przedstawiciel Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
 6. Jarosław Kaczmarczyk – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
 7. Andrzej Sęk – przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 8. Romuald Zgrzywa – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa "Ojczyzna"
 9. Janusz Lamer – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"
 10. Bogusław Moskal – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
 11. Agnieszka Stępowska  przedstawicielka Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
 12. Jerzy Trzepatowski – przedstawiciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu


Do pobrania:
Regulamin Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej
przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach