22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Prenumerata 2018Aktualności Rolnicze (AR) to miesięcznik wydawany w ciągu roku w postaci 11 numerów (miesiące lipiec-sierpień stanowią wydanie łączone). Każdy numer składa się z 40 stron w pełnym kolorze. Rozprowadzany jest na obszarze całego województwa świętokrzyskiego za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradczych, w nakładzie liczącym 2200 egzemplarzy, w dystrybucji bezpośredniej oraz w prenumeracie, w pierwszym tygodniu miesiąca.

W przypadku odbiorców indywidualnych (np. spoza terenu województwa świętokrzyskiego)
istnieje możliwość wysyłki pocztą (maksymalnie do 4 egz.)

Koszt 1 egzemplarza Aktualności Rolniczych – 2,86 zł + 5% VAT.

Cena jednego egzemplarza dla odbiorców indywidualnych wynosi 3 zł (brutto).


Prenumerata:
 • roczna = 33 zł        (11 numerów  x 3 zł) + ewentualny koszt przesyłki

 • półroczna = 18 zł    (6 numerów x 3 zł) + ewentualny koszt przesyłki

Koszt wysyłki*:
 • jednorazowy:
 • półroczny:
 • roczny:
       - 1-2 egz. – 2,60 zł        - 1-2 egz. – 15,60 zł        - 1-2 egz. – 28,60 zł
       - 3-4 egz. – 5 zł        - 3-4 egz. – 30 zł        - 3-4 egz. – 55 zł


* ceny wysyłki zgodne z cennikiem Poczty Polskiej S.A.Aby wykupić prenumeratę na Aktualności Rolnicze, należy:


1. Wypełnić druk zamówienia prenumeraty:
 

2. Dostarczyć do nas czytelnie wypełniony druk zamówienia prenumeraty:
 • listownie na adres:
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
     Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
  z dopiskiem "Prenumerata AR"
3. Uiścić opłatę zgodnie ze złożonym zamówieniem:
 • przelew na konto Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
  Adres: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.
  Uwaga! Zmianie uległ numer konta – nowy nr to: 22 1130 1192 0027 6171 9520 0003

  UWAGA!
  Prenumerata zostanie uznana za potwierdzoną dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Dokonanie wypłaty przy braku dostarczenia druku zamówienia może spowodować wydłużenie lub brak wpisania na listę prenumeraty.

 • bezpośrednio w siedzibie naszego Ośrodka w Modliszewicach lub w jednym z Powiatowych Zespołów Doradczych.
Aktualności Rolnicze
Kontakt:
Renata Gos
tel.: 41 372 22 84 do 86
e-mail: renata.gos@sodr.pl