20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 


Kierownik działu:
mgr inż. Bogdan Tomaszewski

tel. kom.: 512 170 977 
e-mail: bogdan.tomaszewski@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: administracja@sodr.pl
e-mail: zam.publiczne@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86 
fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 1. Administrowanie obiektami zakładowymi takimi jak: biurowiec, hotel, stołówka oraz pomieszczeniami towarzyszącymi (kotłownia, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne) i inne obiekty będące w administracji ŚODR Modliszewice.
 2. Zapewnienie czystości, ładu i porządku w pomieszczeniach biurowych, hotelu, stołówce, ciągach drogowych, parkingach i terenach zielonych ŚODR Modliszewice;
 3. Zapewnienie ochrony obiektów ŚODR Modliszewice.
 4. Zaopatrywanie w niezbędne dla działalności ŚODR Modliszewice materiały i sprzęt biurowy (z wyjątkiem materiałów i środków specjalistycznych).
 5. Prowadzenie gospodarki magazynowej w ŚODR Modliszewice.
 6. Organizowanie i nadzorowanie pracy transportu własnego.
 7. Obsługa sekretariatu ŚODR Modliszewice oraz prowadzenie archiwum.
 8. Ustalanie zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 9. Prowadzenie na zlecenie Dyrektora ŚODR Modliszewice zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 10. Prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej.
 11. Współudział w organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem wiedzy rolniczej.