20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Kadr i Organizacji Pracy

 


Kierownik działu:
mgr Jerzy Mikołajewski 
tel. kom.: 505 082 710 
e-mail: jerzy.mikolajewski@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: kadry@sodr.pl
e-mail: place@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86 
fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Kadr i Organizacji Pracy należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją do pracy w ŚODR Modliszewice.
 2. Analiza CV kandydatów do pracy w ŚODR Modliszewice, ich rekrutacja oraz sporządzanie zakresów czynności na określonych stanowiskach pracy.
 3. Nadzór i kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej.
 4. Załatwianie wszelkich spraw pracowniczych związanych z bieżącą działalnością ŚODR Modliszewice regulowanych przez kodeks pracy, regulamin organizacyjny i regulamin pracy zakładu.
 5. Prowadzenie akt osobowych i związanej z tym statystyki i sprawozdawczości kadrowej.
 6. Współpraca z kierownikami działów przy redagowaniu unormowań wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i zarządzania ŚODR Modliszewice.
 7. Wykonywanie innych prac dotyczących spraw kadrowych związanych z funkcjonowaniem ŚODR Modliszewice, a wynikających z przepisów szczegółowych bądź aktualnych potrzeb.
 8. Obliczanie zarobków pracowników, sporządzanie list płac i innych należności z funduszu osobowego.
 9. Wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach.
 10. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 11. Rozliczanie innych składek z właściwymi instytucjami.
 12. Obliczanie i sporządzanie dokumentów dotyczących zasiłków chorobowych lub opiekuńczych.