20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Księgowości

 


Kierownik działu / Główna księgowa:
mgr inż. Regina Duda
e-mail: regina.duda@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: ksiegowosc@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86 
fax: 41 372 34 86

Do zakresu działalności Działu Księgowości należy:

 1. Organizowanie, kierowanie i kontrolowanie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem rachunkowości, finansowania i sprawozdawczości finansowej w ŚODR Modliszewice wraz z obowiązkiem ścisłego przestrzegania zasad rachunku ekonomicznego, dyscypliny finansowej i obowiązujących przepisów.
 2. Współudział w opracowywaniu planu finansowego.
 3. Stały kontakt i współpraca z obsługującymi bankami.
 4. Prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej jednostki oraz zorganizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ŚODR Modliszewice.
 5. Terminowe regulowanie zobowiązań i udział w dochodzeniu wierzytelności ŚODR Modliszewice.
 6. Wypłata wynagrodzeń i innych należności pracowniczych.
 7. Dokonywanie analiz oraz przedkładanie ich wyników dyrektorowi i instytucji nadrzędnej.
 8. Wykonywanie innych prac wynikających z przepisów szczegółowych.