20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Teleinformatyki

|  FADN  |        |  INTRANET  |      
 

Kierownik działu:
mgr inż. Marcin Duda
tel. kom.: 501 455 751 
e-mail: marcin.duda@sodr.pl


Kontakt:

e-mail: admin@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86 – Modliszewice
tel.: 15 833 31 00 – Sandomierz

 


Pracownicy:

Do zakresu działania Działu Teleinformatyki należy:

 1. Administrowanie lokalną siecią komputerową w ŚODR Modliszewice.
 2. Zabezpieczanie systemów informatycznych i danych w sieci w ŚODR Modliszewice.
 3. Zarządzanie i konfiguracja serwerami znajdującymi się w ŚODR Modliszewice.
 4. Budowa i aktualizowanie baz danych w celu usprawnienia pracy doradczej.
 5. Rozwój nowoczesnych metod komunikowania się doradców i specjalistów ŚODR Modliszewice z usługobiorcami ŚODR Modliszewice.
 6. Organizowanie szkoleń dla pracowników ŚODR Modliszewice w zakresie obsługi
 7. Sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 8. Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania komputerowego w ŚODR Modliszewice.
 9. Zapewnienie wsparcia technicznego w obsłudze sprzętu komputerowego dla
 10. Pracowników ŚODR Modliszewice.
 11. Obsługa audiowizualna sali konferencyjnej oraz sal szkoleniowo-wykładowych ŚODR Modliszewice.
 12. Współudział w prowadzeniu zaopatrzenia w niezbędne materiały eksploatacyjne dla pracowni komputerowej, serwerowni i działu.
 13. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.