20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 


Referent do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Mikołaj Pilarski


Kontakt:
tel.: 41 372 22 84 do 86

 

Do zadań Stanowiska do Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:

 1. Planowanie, realizacja oraz koordynacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na potrzeby ŚODR Modliszewice.
 2. Przeprowadzanie szkoleń kadry pracowniczej z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 3. Współpraca z pozostałymi podmiotami terytorialnymi zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 4. Przygotowanie koncepcji wykonania zadań obronnych oraz koordynacja procesu planowania i realizacji zadań.
 5. Tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej Państwa.
 6. Opracowanie i aktualizowanie dokumentów planowania operacyjnego oraz programowania obronnego.
 7. Opracowanie dokumentacji i przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 8. Analiza realności przyjętych rozwiązań i procedur realizacji zadań obronnych.
 9. Planowanie i realizowanie procesu szkolenia obronnego.
 10. Udział w przygotowaniu rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań Obronnych.
 11. Współudział w realizacji zadań dotyczących współpracy cywilno-wojskowej.
 12. Współuczestniczenie w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.