22 maja 2015 piątek  Imieniny obchodzą: Helena, Jan, Julia, Wiesław, Wiesława
Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna, Doœwiadczalnictwo Szkolenie, Wydawnictwo, Kluby 4H Przedsiębiorczość, Produktry regionalne, Agroturystyka Ekonomika, Grupy producentów rolnych, Ceny targowiskowe, FADN Ogrodnictwo, Laboratorium Ekologia, Środowisko Informatyka Księgowość Kadry, Płace Administracja

 • Sandomierskie Spotkanie Sadownicze
  | Galeria |


       W dniach 26-27.01.2010 tradycyjnie już Sandomierski Zamek Królewski był miejscem XIX Spotkania Sadowniczego. Sadownicy, mimo dużego mrozu i padającego śniegu licznie przybyli na spotkanie i to nie tylko z regionu sandomierskiego ale i z innych sadowniczych regionów Polski. Przybyli również naukowcy, doradcy i inni specjaliści zajmujący się branżą sadowniczą.
       Na Spotkaniu wśród wielu wystawców mieliśmy jako ŚODR Modliszewice własne stoisko i punkt doradczo-informacyjny. Na stoisku prezentowane były wydawnictwa naszego ośrodka a specjaliści ds. ogrodnictwa udzielali porad, zachęcali również sadowników oraz innych wystawców do ściślejszej współpracy z naszym ośrodkiem.
       Organizatorem Spotkania był Marek Kawalec z LeafMedia, który właściwie dobrał tematykę wystąpień tak by poruszone zostały najważniejsze, bo bieżące problemy sadownicze.
       Założenia i cele Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, na który każdy producent owoców i warzyw ma obowiązek odprowadzenia 0,1% od wartości netto sprzedanych produktów ogrodniczych przybliżył zebranym Piotr Kondraciuk, dyrektor Biura Promocji Żywności ARR. Dotychczas nie było możliwości wspierania działań promocyjnych w branży ogrodniczej, takie możliwości powstały dzięki utworzonemu w 2009 roku funduszowi.
       Opodatkowania producentów rolnych w wybranych krajach UE oraz kierunki zmian opodatkowania producentów w Polsce omówiła dr inż. Kinga Gruziel z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Podatek w swych założeniach powinien być sprawiedliwy, czyli taki, który nie będzie dyskryminował żadnego podatnika, nie będzie naruszał jego majątku, nie będzie negatywnie oddziaływał na jego decyzje ekonomiczne i zachowania gospodarcze oraz na zdolność kreowania dochodu.
       Sady polskie są już naprawdę nowoczesne i na miarę XXI wieku i takiego nowoczesnego sprzętu do ochrony i pielęgnacji potrzebują. A paradoksalnie opryskiwacze stosowane do ich ochrony są wciąż tradycyjne, najprostsze, takie „żywcem przeniesione z lat 70 ubiegłego wieku”, a to przecież najważniejsza maszyna w gospodarstwie. Taką tezę wysnuł prof. dr hab. Ryszard Hołownicki z Zakładu Agroinżynierii ISK w Skierniewicach. W swojej prezentacji przedstawił nowości w mechanizacji sadownictwa. Zaprezentował najnowsze kombajny i maszyny do zbioru owoców oraz opryskiwacze i ich nowoczesne rozwiązania.
       Sytuację w sadownictwie holenderskim omówił doradca holenderski Peter van Arkel. Kryzys w Holandii objawia się niskimi cenami zbytu i wysokimi kosztami produkcji. Sadownicy tracą płynność finansową a banki nie chcą udzielać kredytów. Zmniejsza się sukcesywnie powierzchnia upraw sadowniczych w Holandii i dotyczy to wszystkich gatunków sadowniczych. Sadownicy holenderscy odchodzą również od produkcji jabłek na rzecz gruszek. Jedynie uprawa odmian klubowych przynosi zadowalające dochody i to ten kierunek jest właściwy.
       Problem jakości jabłek oferowanych do zakupu w supermarketach w Polsce poruszył Piotr Zajkowski. Znowu potwierdziły się słowa prof. dr hab. Eberharda Makosza, że w kwestii jakości owoców jeszcze mamy wiele do zrobienia i niestety przegrywamy pod tym względem z sadownikami i innych krajów unii.
       Dla zagwarantowania konsumentowi jakości i dla potwierdzenia wiarygodności oferenta pojawiły się specjalne opakowania z modyfikowaną atmosferą, dzięki którym przedłużona jest trwałość owoców i warzyw w obrocie. Szeroko opakowania przedłużające trwałość owoców omówił dr Krzysztof Rutkowski z ISiK w Skierniewicach.
  Negocjacja jest nieodzownym elementem w handlu, obranie właściwych metod negocjacji jest istotne z punktu widzenia sukcesu handlowego. Trudną sztukę negocjacji handlowych przybliżał dr Sławomir Dybka z Rzeszowskiego Centrum Edukacji.
       Znaczenie mikroelementów we wzroście i owocowaniu jabłoni szczegółowo omówił Andrzej Soska doradca sadowniczy z Soska Konsulting.
       Wymogi formalne i sankcje w gospodarstwach sadowniczych objętych systemem płatności obszarowych w latach 2009-2013 starałam się przedstawić podczas swojego wystąpienia (A. Łukawska SODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu). Poinformowałam sadowników o tym, że doradcy SODR posiadają certyfikaty z zakresu cross-compliance, są wpisani na listę doradców rolniczych i służą fachową pomocą. Mimo to, że ocena spełniania wymogów wzajemnej zgodności i opracowanie planu dostosowania są usługami płatnymi, to istnieje możliwość odzyskania 80% wydatków kwalifikowanych w ramach działania PROW 2007-2013 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.
       Drugiego dnia XIX Spotkania Sadowniczego 27.01.2010 r. wykłady tradycyjnie poświęcone były przetwarzaniu owoców w gospodarstwach indywidualnych – produkcji wina oraz soków tłoczonych z owoców.
        Marcin Płochocki prowadzący Winnicę Płochockich szczegółowo omówił drogę od zebrania owoców do sprzedaży wina w sklepach. Winnica Płochockich jako jedna z pierwszych przebrnęła wszystkie procedury i wprowadziła swoje wina legalnie do sprzedaży.
       Możliwości zagospodarowania nadwyżki owoców w gospodarstwie dają tłocznie nieprzetworzonych soków owocowych. Rozwój i funkcjonowanie na rynku własnej tłoczni soków omówił szczegółowo – Krzysztof Maurer pomysłodawca i właściciel tłoczni Maurer.
       W części praktycznej drugiego dnia Spotkania odbył się najpierw pokaz cięcia jabłoni w sadzie Elżbiety Gotfryd w Ostrołęce koło Sandomierza, który przeprowadził holenderski doradca sadowniczy Peter van Arkel. Pokaz przeprowadzony był profesjonalnie, w bardzo przystępny i zrozumiały sposób.
       Drugim pokazem, który wypełniał część praktyczną był pokaz pracy linii sortowniczej holenderskiej firmy FRUMAC z wodnym rozładunkiem owoców. Pokaz miał miejsce w obiekcie logistycznym powstałej w lutym ubiegłego roku grupy producenckiej REFAL Sp. z o.o. w Łukawie. Pokaz pracy tej linii zainteresował wielu sadowników, którzy szczególnie licznie przybyli do Łukawy.
  Podsumowując XIX Spotkanie Sadownicze, mimo niesprzyjającej zimowej pogodzie, należy uznać za bardzo udane dzięki trafnie dobranej tematyce wykładów i ciekawym pokazom praktycznym.


  Anita Łukawska

   
  1076392