22 maja 2015 piątek  Imieniny obchodzą: Helena, Jan, Julia, Wiesław, Wiesława
Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna, Doœwiadczalnictwo Szkolenie, Wydawnictwo, Kluby 4H Przedsiębiorczość, Produktry regionalne, Agroturystyka Ekonomika, Grupy producentów rolnych, Ceny targowiskowe, FADN Ogrodnictwo, Laboratorium Ekologia, Środowisko Informatyka Księgowość Kadry, Płace Administracja

 • Świętokrzyska Kuźnia Smaków

  Patronat

  Świętokrzyska Kuźnia Smaków
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje projekt "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" w ramach programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.
  Świętokrzyska Kuźnia Smaków – jako oferta turystyczna regionu
  Konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”

  Konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”

  9 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce S.A. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” realizowany przez ŚODR Modliszewice. Jest on komponentem programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, którego realizatorem jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim i Gminą Dwikozy.

  Konferencja Świętokrzyska Kuźnia Smaków miała pokazać, jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy poprzez program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” zmienił województwo świętokrzyskie, o czym w swoim wystąpieniu przekonywał dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Neugebauer otwierając konferencję i Roland Pyton – dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarskiej w Warszawie, a także Anna Frańczak – Kierownik programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. „Zachęcamy mieszkańców do rozwijania takiej aktywności gospodarczej oraz społecznej, która upowszechnia i popularyzuje walory regionu Gór Świętokrzyskich…” podkreślała w wystąpieniu pani Frańczak. To dzięki między innymi przyznanym dotacjom z programu na kwotę prawie 9 mln zł zostało uruchomionych w regionie 49 działalności gospodarczych, a 59 już działających przedsiębiorców uzyskało wsparcie na rozwój własnych mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanych zostało również prawie 50 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej, w tym działań z obszaru turystyki wiejskiej. Program będzie realizowany do końca 2016 roku i w planie, jak podkreślała pani Anna Frańczak, będą kolejne dotacje dla przedsiębiorców, które zostaną uruchomione jeszcze w 2015 roku – w tym powstaną dwa inkubatory przetwórcze.

  Dominującym jednak tematem konferencji była turystyka kulinarna i jej produkty. Czym jest turystyka kulinarna? O ty mówili między innymi zaproszeni eksperci. Zgodnie z definicją turystyka kulinarna to podróżowanie pod kątem poznawania dań i produktów kulinarnych danego regionu, ale może być również połączona ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i przyrody. Natomiast definicja z angielskiej Wikipedii mówi: Culinary tourism lub food tourism – to podróżowanie w celu próbowania (doświadczania) jedzenia danego kraju bądź regionu. Pani Anna Perrot – ekspert ze Szwajcarii oraz dr Piotr Geise ze Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce wskazywali na europejskie produkty turystyki kulinarnej, które przyciągają turystów. Pani Perrot zaprezentowała cztery szlaki kulinarne w Szwajcarii oparte na produktach lokalnych, mówiła o ludziach, którzy tworzą ten produkt i ich determinacji w tym co robią.

  Tematyka konferencji miała jej uczestnikom wskazać potrzebę rozwijania turystyki kulinarnej opartej na kuchni regionalnej i produktach lokalnych, czego przykładem może być „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Teresa Wąsik – koordynator projektu ŚKS w swojej prezentacji omówiła działania, które pozwoliły na wypracowanie podstawowego celu jaki założono w projekcie tj. stworzenie produktu turystycznego pn. szlak kulinarny Świętokrzyska Kuźnia Smaków (ŚKS), opartego na dziedzictwie kulinarnym regionu Gór Świętokrzyskich. Przedstawiła również mechanizmy jego wypracowania oraz plany na przyszłość. Projekt kończy się już w czerwcu 2015 roku i wszystkie działania związane z funkcjonowaniem szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków muszą zostać dopracowane i zamknięte (strona internetowa, mapa szlaku, oznakowanie).

  Uzupełnieniem tej prezentacji, zgodnie z założeniem projektu, było przedstawienie uczestnikom konferencji oferty kulinarnej szlaku ŚKS, która została przygotowana na zakończenie konferencji przez jedną z restauracji znajdującej się na szlaku. Dyrektor ŚODR Modliszewice Jarosław Mostowski, który moderował konferencję na jej zakończenie podkreślił, jak ważna jest umiejętność współpracy gestorów turystyki i ciągła praca nad doskonaleniem oferty. Podziękował za duże zainteresowanie tematyką konferencji, o czym świadczyła obecność na sali ponad 350 osób oraz zaprosił wszystkich na degustację do foyer Centrum Kongresowego Targów Kielce. Uczestnicy mieli okazję poznać smaki wybranych produktów tradycyjnych oraz potraw regionalnych będących w ofercie 34 podmiotów znajdujących się na szlaku ŚKS.

  W menu konferencyjnym oferty szlaku znalazły się:
  ► przystawka – twarogi z Pierzchnicy i Chmielnika
  ► przekąski – polędwiczki świąteczne Prokopa, kiełbasa z Łosienia, salceson cwaniak z Łosienia,
      kiełbasa bęczkowska, salceson z Bęczkowa oraz sosy na bazie chrzanu i ziół będące specjalnością restauracji,
  ► potrawy tradycyjne: zalewajka świętokrzyska, dragoły, parzybroda, żołądki rakowskie, fasola Korczyńska z gęsiną,
  ► deser – pączek opatowski, szczodroki z Zawichostu, krówka opatowska, jabłka sandomierskie,
  ► pieczywo – chleb bodzentyński,
  ► napoje – sok jabłkowy z Bielin.

  Uzupełnieniem tej oferty była prezentacja produktów tradycyjnych wytwarzanych przez podmioty znajdujące się na szlaku tj. gospodarstwa winiarskie spod Sandomierza („Winnica Sandomierska” z Gór Wysokich i „Winnica nad jarem” ze Złotej) – przedstawiły ofertę win lokalnych, gospodarstwo ogrodnicze „Szymanówka” z Pawłowa k/ Samborca – jabłka sandomierskie z szarlotką sandomierską oraz morelę sandomierską zaleszczycką (jako smakowite powidła) podaną na waflu, spółdzielnie mleczarskie z Chmielnika – masło chmielnickie i twarogi z Opatowa, krówkę opatowską, wędliny tradycyjne z przetwórni „U Bogusia” z Łosienia oraz Piekarnia Siwek z Zawichostu – szczodroki, a „Pasieka wędrowna” z Łążka k/ Łoniowa – miody sandomierskie.

  Wszystkim wystawcom, a przede wszystkim restauracji „Stodółka” składamy serdeczne podziękowanie za sprostanie zadaniu i profesjonalne przygotowanie degustacji dla uczestników konferencji.
  Teresa Wąsik
  Koordynator projektu
  Galeria:


  Materiały z konferencji:
  1. Jak Szwajcarsko-Polski program Współpracy zmienia województwo świętokrzyskie
     
  Roland Pyhon – dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Amabsdzie Szwajcarii w Warszawie
  2. Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu
      na rzecz jego aktywizacji i rozwoju

     
  Anna Frańczak – kierownik programu, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
  3. Świętokrzyska Kuźnia Smaków jako oferta turystyczna regionu
     
  Teresa Wąsik – koordynator projektu, ŚODR Modliszewice
  4. Rola kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionów- dobre praktyki
     
  Dr Piotr Geise – SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
  5. Dobre praktyki w funkcjonowaniu szlaków kulinarnych w Szwajcarii
    
    Anna Perrot – ekspert ze Szwajcarii, REDD Réseau Echanges Déveoppement Durable
   


  Do pobrania książka

  „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”

  http://sodr.pl/images/stories/2014/Swietokrzyska_Kuznia_Smakow/Okladka_ksiazka_PTzRGS.jpg
  Modliszewice, 10.03.2015 r.
  Wyniki zapytania ofertowego

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach informuje, że zakończona została procedura dotycząca wyłonienia Wykonawcy usługi polegającej na „Wykonaniu i dostawie gadżetów reklamowych promujących Świętokrzyską Kuźnię Smaków wraz z nadrukiem przekazanych przez Zamawiającego elementów graficznych i logotypów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizowanego projektu pn. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”.

  Zapytanie o wycenę zostało wysłane pocztą do czterech potencjalnych Wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie do 09.03.2015 r. do godz. 15.00 wpłynęły 2 oferty.

  Kryterium wyboru oferty była najniższa cena zaoferowana za wykonanie usługi, którą złożyła:
  Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce.  Uroczyste wręczenie certyfikatów przystąpienia do Szlaku "Świętokrzyska Kuźnia Smaku"

  28 stycznia br. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie poświęcone organizacji szlaku kulinarnego "Świętokrzyska Kuźnia Smaków", który jest jednym z zadań realizowanego przez ŚODR projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rekomendowanych do szlaku podmiotów, tj. restauracji i gospodarstw agroturystycznych oferujących kuchnię regionalną, gospodarstw rolnych, pszczelarskich i przetwórców oferujących uznane produkty tradycyjne oraz zaproszeni goście, m.in. Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

  Uczestników spotkania przywitała Agnieszka Dworak menager restauracji oraz Wit Hamera przewodnik, który przybliżył historię dworu obronnego w Podzamczu Chęcińskiem. Po zwiedzeniu odrestaurowanego dziś zespołu pałacowo-parkowego odbyła się na jednej z sal konferencyjnych obiektu część oficjalna spotkania, którą otworzył Jarosław Mostowski, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Następnie został przeprowadzony wykład o szlaku kulinarnym ŚKS przez koordynatora projektu Teresę Wąsik. Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie Certyfikatów przez dyrektora Sławomira Neugebauera i dyrektora ŚODR Jarosława Mostowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali również wydaną w ramach projektu książkę „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”. Na zakończenie informację o grantach i dotacjach rozwojowych przekazała koordynator programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością Anna Frańczak z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Ważnym punktem spotkania była prezentacja produktów tradycyjnych Szlaku ”ŚKS”. Producenci i wytwórcy przygotowali do degustacji produkty, które będą dostępne na szlaku, jak: miody, twarogi, wina, wyroby wędliniarskie, piekarnicze i cukiernicze oraz warzywa ekologiczne. Gospodarze restauracji Da Vinci, która również otrzymała certyfikat szlaku, przygotowali dla uczestników spotkania degustację certyfikowanych potraw tradycyjnych z regionu Gór Świętokrzyskich. Był żurek, bomby, jabłko w miodzie a także pierogi pod różną postacią, gołąbki i inne specjały będące w ofercie restauracji.

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego gratuluje wszystkim uczestnikom uzyskania Certyfikatu Szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” oraz składa serdeczne podziękowania panu Arturowi Polakowskiemu, Prezesowi Zarządu Centrum Konferencyjno Bankietowego Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu spotkania i przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych.
  Koordynator projektu
  Teresa Wąsik
  Galeria:
  Wykaz podmiotów rekomendowanych do nadania certyfikatów
  na „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


  Od 29.11. do 7.12.2014 roku Zespół Certyfikujący powołany zarządzeniem Dyrektora ŚODR Nr 13 / 2014 z dnia 28.10.2014 r. przeprowadził certyfikację 46 podmiotów w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim zakwalifikowanych przez biuro projektu ŚKS ŚODR Modliszewice do II etapu certyfikacji. Z 46 podmiotów 34 uzyskały ilość punktów większą od wartości minimalnej, tj. 56 punktów zgodnie z § 3 pkt 10 Regulaminu Zespołu Certyfikującego, 11 podmiotów nie uzyskało minimum punktowego, 1 podmiot został zdyskwalifikowany po stwierdzeniu w trakcie certyfikacji braku spełnienia kryteriów prawnych. Ostatecznie rekomendację Zespołu Certyfikującego na „Szlak ŚKS” uzyskały 34 podmioty. Zespół przeprowadził certyfikację w oparciu o Kartę oceny podmiotów na „Szlak ŚKS” tj. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zespołu Certyfikującego.

  Dyrektor ŚODR po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej certyfikacji oraz wnioskiem rekomendacyjnym podmiotów na „Szlak ŚKS” złożonym przez Zespół Certyfikujący zatwierdził rekomendowane podmioty na „Szlak ŚKS” i do nadania Certyfikatów. Podmioty zostaną poinformowane przez ŚODR o kolejnych etapach i terminach realizacji zadania – wytycznie szlaku ŚKS tj.:
  1. Zamieszczenie podmiotów na mapie szlaku ŚKS
  2. Założenie domeny z aktywną mapą szlaku
  3. Oznakowanie podmiotów logo szlaku ŚKS
  Wręczenie Certyfikatów i podpisanie umów na stosowanie certyfikatu nastąpi w I kwartale 2015 r. o czym ŚODR Modliszewice poinformuje w stosownym czasie.
  Koordynator projektu


  Książki dla uczestników konkursu
  „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”


  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”. Zgodnie z regulaminem nagrodą za udział w konkursie jest wydana w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków książka kulinarna pt. „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”.

  Książki dla uczestników konkursu zostały przekazane do Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR. Można je odebrać osobiście w biurach PZD od 19 grudnia br. lub za pośrednictwem specjalistek ds. przedsiębiorczości wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki:

  1. PZD Sandomierz – Monika Bernaś – tel.: 15 833 31 00
  2. PZD Opatów – Barbara Jedlikowska – tel.: 15 868 21 77
  3. PZD Ostrowiec – Monika Nowocień – tel.: 41 247 95 56
  4. PZD Kielce – Alicja Śmiech i Joanna Karwacka – tel.: 41 341 52 44
  5. ŚODR o/ Sandomierz – Edyta Juda – tel.: 15 833 31 00

  Życzenia miłych doznań kulinarnych z lekturą naszej książki,
  ciepła rodzinnego na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2015.

  Realizatorzy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków


  http://sodr.pl/images/stories/2014/Swietokrzyska_Kuznia_Smakow/Okladka_ksiazka_PTzRGS.jpg
  Książka "Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich"


  Wyniki konkursu na znak graficzny Szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków

  8 grudnia 2014 roku w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się posiedzenie, powołanej zarządzeniem Dyrektora ŚODR nr 15/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., komisji konkursowej w celu wyboru najlepszej pracy na znak graficzny (logo) szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków promującego podmioty oferujące potrawy regionalne oraz produkty tradycyjne i lokalne zlokalizowane w regionie Gór Świętokrzyskich, tj. w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim oraz do działań informacyjno-promocyjnych szlaku.

  Skład Komisji konkursowej:
  1. Przewodnicząca Halina Sadecka – etnolog, kierownik działu promocji i kadr, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.
  2. Członek Wojciech Buliński – prawnik, st. specjalista Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Urząd  Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Członek Karolina Opałko-Moćko – grafik komputerowy, st. specjalista ds. organizacji imprez, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
  4. Członek Anna Drzewiecka – grafik komputerowy, kierownik działu promocji, Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach.
  5. Członek Dariusz Kowalczych – dziennikarz, pedagog, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.
  Na konkurs wpłynęło 11 zakopertowanych ofert zawierających od jednej do dwóch prac konkursowych (zgodnie z regulaminem konkursu autorzy prac mogli nadsyłać maksymalnie dwa projekty). W sumie komisja dokonała wstępnej selekcji 15 projektów, z których warunki konkursu spełniały wszystkie oferty. Po sprawdzeniu merytorycznym prac zgodnie z regulaminem konkursu komisja dokonała oceny prac konkursowych wg następujących kryteriów:
  • walory artystyczne,
  • innowacyjność,
  • funkcjonalność,
  • identyfikacja z regionem Gór Świętokrzyskich oraz jego dziedzictwem kulinarnym.

  Na podstawie punktów przyznanych przez poszczególnych członków, komisja dokonała wyboru projektu z numerem 11, który uzyskał 92 punkty i tym samym został zwycięzcą konkursu.

  Autorem najwyżej ocenionego projektu jest Emilia Kaczor z Łambinowic.

  Sample Image

  Galeria:
  Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji do szlaku ŚKS

  ŚODR Modliszewice – biuro projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków po weryfikacji i ocenie formalnej dokumentacji złożonej przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do szlaku ŚKS przedstawia wykaz podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji. Informujemy, że Certyfikacja podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji zostanie przeprowadzona w okresie od 29 listopadado 15 grudnia 2014 r. Zespół certyfikujący składający się z 4 osób będzie pracował pod nadzorem Małgorzaty Donoch – Biuro Doradztwa Technicznego Busko-Zdrój.

  Każdy podmiot zostanie poinformowany telefonicznie/pocztą elektroniczną o terminie wizyty Zespołu certyfikującego (po uprzednim uzgodnieniu warunków/dostosowania terminu do ewentualnych możliwości czasowych podmiotów).

  Prosimy o przygotowanie się do Certyfikacji zgodnie z Regulaminem certyfikacji, a w szczególności:

  § 4
  Kryteria certyfikacji
  Dla restauracji:
  pkt. 1.1.3.
  potrawy zgłoszone do certyfikacji wyodrębnione w sposób widoczny z całości
  jadłospisu w formie oddzielnej wkładki pod nazwą:
  – Potrawy kuchni regionalnej – świętokrzyskie smaki.

  Dla gospodarstw agroturystycznych prowadzących żywienie:
  pkt.1.1.5.
  wkładka, o której mowa w pkt. 1.1.3 to karta dań regionalnych i lokalnych – wyeksponowana w widocznym dla turysty miejscu np. w jadalni, pod nazwą:
  – Potrawy kuchni regionalnej – świętokrzyskie smaki
  § 4
  pkt. 1.2. Promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych charakterystycznych dla 4 powiatów:
  to:
  Dotyczy restauracji i gospodarstw agroturystycznych
  pkt. 1.2.1. wydzielona, wolnostojąca witryna, opisana, czytelna
  pn. „Kredens świętokrzyskie smaki”
   
  Liczba produktów w kredensie to minimum 3 asortymenty produktów o których mowa w regulaminie
  (Uwaga! Asortyment to np. przetwory owocowe w tym soki, susz owocowy, przetwory warzywne, wyroby cukiernicze, przetwory zbożowe w tym kasze, miody, etc.)

  Uwaga! Gospodarstwa agroturystyczne mogą w kredensie mieć również własne produkty przetworzone.
  Zapraszamy do tworzonego szlaku kulinarnego
  pn. „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


  Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę naboru podmiotów do tworzonego w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków szlaku kulinarnego pn. „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Zgłoszenia tj. Deklaracja przystąpienia do szlaku wraz z załącznikami i Wniosek zgłaszający podmiot do certyfikacji można składać do 3 listopada 2014 r. do ŚODR Modliszewice.

  Szlak „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” jest swego rodzaju innowacyjnym produktem turystycznym, który ma pokazać miejsca serwowania kuchni regionalnej, wytwarzania i sprzedaży, produktów tradycyjnych i lokalnych charakterystycznych dla powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego. Na szlaku będą mogli się znaleźć producenci wytwarzający lub oferujący uznany produkt lokalny, tradycyjny, kuchnię regionalną – uczestnicy szkoleń w ramach zadania „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, a także podmioty oferujące taki produkt, które zadeklarują swój udział na szlaku, a których wyboru dokona Zespół ekspertów.

  Pełna informacja dostępna jest w ŚODR w Modliszewicach / Biuro projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”:
  Koordynator projektu – Teresa Wąsik
  Asystent projektu – Anna Michalska
  tel.: 41 372 22 84 do 86
  tel. kom.: 507 111 245
  e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  oraz w Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR / specjalistki ds. przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki:
  PZD Kielce – tel.: 41 341 52 44
  PZD Ostrowiec – tel.: 41 247 95 56
  PZD Opatów – tel.: 15 868 21 77
  PZD Sandomierz – tel.: 15 831 33 00
  Podziękowanie dla uczestników konkursu
  „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”


  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach składa podziękowania wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie pn. „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”, ogłoszonym na potrzeby projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków (ŚKS), realizowanego w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim. Dzięki konkursowi do biura projektu wpłynęły 134 przepisy. Powołana na tę okoliczność Komisja w składzie: etnograf, etnolog, redaktor naczelny Aktualności Rolniczych dokonała oceny merytorycznej przepisów. Te najwyżej ocenione (około 90) zostaną wybrane do książki – ŚKS zbiór potraw tradycyjnych z Regionu Gór Świętokrzyskich (tytuł roboczy). Wydanie publikacji zaplanowane jest na drugą dekadę grudnia 2014 r.

  Zgodnie z Regulaminem Konkursu nagrodą za uczestnictwo będzie zamieszczenie autorów wybranych przepisów w wydawnictwie oraz wydana książka.

  Szczególne podziękowania kierujemy do Pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz koleżanek z Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR, bez których ta publikacja nie mogłaby powstać, za chęć podzielenia się rodzinnymi przepisami i tradycjami oraz za wkład pracy włożony przy zbieraniu i opracowywaniu przepisów. Dziękujemy również restauratorom, szefom kuchni oraz wszystkim autorom przepisów, którzy dołożyli swoją cegiełkę do publikacji.

  Mamy nadzieję, że planowane wydawnictwo przyczyni się do upowszechnienia naszego regionalnego dziedzictwa kulinarnego w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych i restauracji regionu Gór Świętokrzyskich i nie tylko, a konsumentom da wiedzę i możliwość doświadczania lokalnych smaków na szlaku Świętokrzyskiej Kuźni Smaków.
  Teresa Wąsik
  Koordynator projektu
   
   
  Do pobrania:


  Uczestnicy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków z wizytą w Małopolsce

  Właściciele gospodarstw agroturystycznych, prowadzący restauracje oraz osoby, które planują rozpocząć taką działalność z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego przebywali z wizytą w Małopolsce. W ramach dwóch trzydniowych wyjazdów seminaryjnych pn. „Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny” grupa 80 uczestników odwiedziła obiekty gastronomiczne i agroturystyczne oraz lokalnych producentów cieszących się renomą i uznaniem nie tylko na rynku lokalnym Małopolski.

  Uczestnicy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków z wizytą w Małopolsce

  Podczas seminarium wyjazdowego uczestnicy projektu odwiedzili miejsca, które w ostatnich latach zbudowały swoją tożsamość właśnie produktów i kuchni regionalnej oraz odniosły sukces. Niektóre z tych obiektów znajdowały się w atrakcyjnych miejscach turystycznych jak np. Szczawnica, inne w zupełnie odosobnionych, jak agroturystyka „Pod Gorcem”, czy wydawać by się mogło, zwyczajna karczma przy zakopiance „Krakowiacy i Górale”. Niektóre obiekty działają od dawna – „Pod Smrekami”, a niektóre dopiero co pojawiły się na kulinarnej mapie Polski – niedawno otwarte Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu i tamtejsza „Karczma u Sułków”. Dzięki wyjazdowi mogliśmy zobaczyć również jak szybko potrafią przynieść pożądane efekty konsekwentnie zaplanowane pomysły związane z lokalnym i tradycyjnym produktem na przykładzie obiektów gastronomicznych w Uzdrowisku Szczawnica – Cafe Helenka, Villa Marta oraz Dworek Gościnny.

  Wszystkie wybrane do odwiedzenia obiekty, jak podkreślał obsługujący wyjazdy dr Jacek Szklarek reprezentujący firmę Tosca Sp. z o.o. i prezes Slow Food Polska, są autentyczne, bo faktyczne używają produktów o wyjątkowych walorach smakowych i bezpośredniej więzi z lokalnym terytorium. To, jak podkreślał J. Szklarek – to klucz do osiągnięcia sukcesu na tym polu, bowiem czas i klienci szybko weryfikują, co jest autentyczne, a co tylko imitacją i słowną deklaracją, za którą nic nie stoi. Przed tym z całą stanowczością przestrzegł nas podczas wyjazdu prowadzący. Ta autentyczność dała się odczuć podczas bezpośrednich spotkań z samymi producentami takich lokalnych produktów, jak oscypek, bryndza czy bundz z Bacówki pana Wojtka Komperdy, soki tłoczone naturalnie i destylaty owocowe Krzyśka Maurera spod Łącka, czy lody od pani Marysi w Krościenku. Jest to o tyle istotne, że wprowadzając lokalne produkty do gastronomii, właściciele takich obiektów, czy też szefowie kuchni, powinni poznać techniki ich wytwarzani, jak również cały ich aspekt etnograficzny i kulturowy, co podkreślał i starał się przedstawić J. Szklarek podczas wizyty w Skansenie Nowosądeckim oraz w Miasteczku Galicyjskim. Uzupełnieniem tych bezpośrednich kontaktów z produktem i kuchnią regionalną Małopolski był wykład pt. „Budowy markowego produktu turystycznego oraz mechanizmy jej skutecznej reklamy” przygotowany przez Piotra Chruścickiego, wieloletniego znawcy kuchni regionalnej w Małopolsce, jej zaangażowanego promotora i organizatora takich inicjatyw jak „Czas dobrego sera”, czy „Gęsina na św. Marcina”.

  Mamy nadzieję, że każdy z uczestników wyjazdu znalazł dla siebie jak najwięcej inspiracji, a w oparciu o odwiedzane obiekty i spotkania z autentycznymi producentami i osobami oddanymi takiej idei, mógł pobudzić własną wyobraźnię tak, by po powrocie do własnych domów i obiektów wprowadzić pożądane zmiany, które silniej zwiążą ich obiekty ze świętokrzyskim produktem lokalnym i kuchnią regionalną. Taki bowiem był cel organizacji szkoleń i seminariów wyjazdowych z zakresu żywienia w oparciu o świętokrzyską kuchnię regionalną i produkt lokalny w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

  Teresa Wąsik
  Koordynator projektu
  Od 9 do 12 lipca br. zostały przeprowadzone cztery konferencje w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim, na terenie, których realizowany jest projekt. Udział w nich wzięło ponad 180 osób reprezentujących m.in. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, lokalne grupy działania oraz lokalni liderzy.

  Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" oraz programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością". Istotnym elementem konferencji były wykłady ekspertów: Marka Gąsiorowskiego z Slow Food i Janusza Suszyny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, którzy wskazywali na istotną rolę produktów tradycyjnych w promocji i rozwoju regionu. Doskonałym tego przykładem była prezentacja walorów wiśni nadwiślanki jako jednego z trzech produktów regionalnych województwa świętokrzyskiego posiadających chronione oznaczenie Unii Europejskiej.
  Teresa Wąsik
  Koordynator projektu
  Fotoreportaż z konferencji:

  9 lipca 2013 r. – powiat sandomierski, Pensjonat „Wojtasówka” w Obrazowie  10 lipca 2013 r. – powiat opatowski, Hotel „Magnat” w Jacentowie  11 lipca 2013 r. – powiat ostrowiecki, Zajazd „Pod Jarem” w Bałtowie  12 lipca 2013 r. – powiat kielecki, Hotel „Miedziana Góra” w Ćmińsku   


   


  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
  programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

  www.programszwajcarski.gov.pl                            www.swietokrzyskieswiss.pl   
  1076604