1 kwietnia 2015 środa  Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 
Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna, Doœwiadczalnictwo Szkolenie, Wydawnictwo, Kluby 4H Przedsiębiorczość, Produktry regionalne, Agroturystyka Ekonomika, Grupy producentów rolnych, Ceny targowiskowe, FADN Ogrodnictwo, Laboratorium Ekologia, Środowisko Informatyka Księgowość Kadry, Płace Administracja
 

Świętokrzyska Kuźnia Smaków

Patronat

Świętokrzyska Kuźnia Smaków
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje projekt "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" w ramach programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.
Do pobrania książka
„Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”

http://sodr.pl/images/stories/2014/Swietokrzyska_Kuznia_Smakow/Okladka_ksiazka_PTzRGS.jpg
Modliszewice, 10.03.2015 r.
Wyniki zapytania ofertowego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach informuje, że zakończona została procedura dotycząca wyłonienia Wykonawcy usługi polegającej na „Wykonaniu i dostawie gadżetów reklamowych promujących Świętokrzyską Kuźnię Smaków wraz z nadrukiem przekazanych przez Zamawiającego elementów graficznych i logotypów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizowanego projektu pn. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”.

Zapytanie o wycenę zostało wysłane pocztą do czterech potencjalnych Wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie do 09.03.2015 r. do godz. 15.00 wpłynęły 2 oferty.

Kryterium wyboru oferty była najniższa cena zaoferowana za wykonanie usługi, którą złożyła:
Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce.
Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt
"Świętokrzyska Kuźnia Smaków"


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na konferencję podsumowującą projekt "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością", współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku w godzinach 9.45 – 13.00 w Centrum Kongresowym Targów Kielce S.A. (ul. Zakładowa 1).

Konferencja jest częścią Bloku Konferencyjno-Warsztatowego towarzyszącemu VII edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015. Blok konferencyjno-warsztatowy rozpocznie się w przeddzień imprezy targowej, a w jego skład wejdzie:

 • konferencja ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA SMAKÓW – 9 kwietnia 2015 r. – godz. 9.45-13.00

 • FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYTYKI – 9 kwietnia 2015 r. – godz. 13.00-18.00

Konferencja Świętokrzyska Kuźnia Smaków zaprezentuje, jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy zmienił województwo świętokrzyskie, pokaże znaczenie kuchni regionalnych i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionów Polski i Europy oraz pokaże produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulinarnym jako jeden z rezultatów projektu ŚKS.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 6 marca 2015 roku na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kontakt:
 • Teresa Wąsik: tel.: 41 372 22 84 do 86, kom. 507 111 245
 • Anna Michalska: tel.: 41 372 22 84 do 86


28 stycznia br. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie poświęcone organizacji szlaku kulinarnego "Świętokrzyska Kuźnia Smaków", który jest jednym z zadań realizowanego przez ŚODR projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rekomendowanych do szlaku podmiotów, tj. restauracji i gospodarstw agroturystycznych oferujących kuchnię regionalną, gospodarstw rolnych, pszczelarskich i przetwórców oferujących uznane produkty tradycyjne oraz zaproszeni goście, m.in. Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestników spotkania przywitała Agnieszka Dworak menager restauracji oraz Wit Hamera przewodnik, który przybliżył historię dworu obronnego w Podzamczu Chęcińskiem. Po zwiedzeniu odrestaurowanego dziś zespołu pałacowo-parkowego odbyła się na jednej z sal konferencyjnych obiektu część oficjalna spotkania, którą otworzył Jarosław Mostowski, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Następnie został przeprowadzony wykład o szlaku kulinarnym ŚKS przez koordynatora projektu Teresę Wąsik. Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie Certyfikatów przez dyrektora Sławomira Neugebauera i dyrektora ŚODR Jarosława Mostowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali również wydaną w ramach projektu książkę „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”. Na zakończenie informację o grantach i dotacjach rozwojowych przekazała koordynator programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością Anna Frańczak z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Ważnym punktem spotkania była prezentacja produktów tradycyjnych Szlaku ”ŚKS”. Producenci i wytwórcy przygotowali do degustacji produkty, które będą dostępne na szlaku, jak: miody, twarogi, wina, wyroby wędliniarskie, piekarnicze i cukiernicze oraz warzywa ekologiczne. Gospodarze restauracji Da Vinci, która również otrzymała certyfikat szlaku, przygotowali dla uczestników spotkania degustację certyfikowanych potraw tradycyjnych z regionu Gór Świętokrzyskich. Był żurek, bomby, jabłko w miodzie a także pierogi pod różną postacią, gołąbki i inne specjały będące w ofercie restauracji.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego gratuluje wszystkim uczestnikom uzyskania Certyfikatu Szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” oraz składa serdeczne podziękowania panu Arturowi Polakowskiemu, Prezesowi Zarządu Centrum Konferencyjno Bankietowego Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu spotkania i przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych.
Koordynator projektu
Teresa Wąsik
Galeria:
Wykaz podmiotów rekomendowanych do nadania certyfikatów
na „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


Od 29.11. do 7.12.2014 roku Zespół Certyfikujący powołany zarządzeniem Dyrektora ŚODR Nr 13 / 2014 z dnia 28.10.2014 r. przeprowadził certyfikację 46 podmiotów w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim zakwalifikowanych przez biuro projektu ŚKS ŚODR Modliszewice do II etapu certyfikacji. Z 46 podmiotów 34 uzyskały ilość punktów większą od wartości minimalnej, tj. 56 punktów zgodnie z § 3 pkt 10 Regulaminu Zespołu Certyfikującego, 11 podmiotów nie uzyskało minimum punktowego, 1 podmiot został zdyskwalifikowany po stwierdzeniu w trakcie certyfikacji braku spełnienia kryteriów prawnych. Ostatecznie rekomendację Zespołu Certyfikującego na „Szlak ŚKS” uzyskały 34 podmioty. Zespół przeprowadził certyfikację w oparciu o Kartę oceny podmiotów na „Szlak ŚKS” tj. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zespołu Certyfikującego.

Dyrektor ŚODR po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej certyfikacji oraz wnioskiem rekomendacyjnym podmiotów na „Szlak ŚKS” złożonym przez Zespół Certyfikujący zatwierdził rekomendowane podmioty na „Szlak ŚKS” i do nadania Certyfikatów. Podmioty zostaną poinformowane przez ŚODR o kolejnych etapach i terminach realizacji zadania – wytycznie szlaku ŚKS tj.:
1. Zamieszczenie podmiotów na mapie szlaku ŚKS
2. Założenie domeny z aktywną mapą szlaku
3. Oznakowanie podmiotów logo szlaku ŚKS
Wręczenie Certyfikatów i podpisanie umów na stosowanie certyfikatu nastąpi w I kwartale 2015 r. o czym ŚODR Modliszewice poinformuje w stosownym czasie.
Koordynator projektu


Książki dla uczestników konkursu
„Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”. Zgodnie z regulaminem nagrodą za udział w konkursie jest wydana w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków książka kulinarna pt. „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”.

Książki dla uczestników konkursu zostały przekazane do Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR. Można je odebrać osobiście w biurach PZD od 19 grudnia br. lub za pośrednictwem specjalistek ds. przedsiębiorczości wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki:

1. PZD Sandomierz – Monika Bernaś – tel.: 15 833 31 00
2. PZD Opatów – Barbara Jedlikowska – tel.: 15 868 21 77
3. PZD Ostrowiec – Monika Nowocień – tel.: 41 247 95 56
4. PZD Kielce – Alicja Śmiech i Joanna Karwacka – tel.: 41 341 52 44
5. ŚODR o/ Sandomierz – Edyta Juda – tel.: 15 833 31 00

Życzenia miłych doznań kulinarnych z lekturą naszej książki,
ciepła rodzinnego na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2015.

Realizatorzy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków


http://sodr.pl/images/stories/2014/Swietokrzyska_Kuznia_Smakow/Okladka_ksiazka_PTzRGS.jpg
Książka "Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich"


Wyniki konkursu na znak graficzny Szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków

8 grudnia 2014 roku w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się posiedzenie, powołanej zarządzeniem Dyrektora ŚODR nr 15/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., komisji konkursowej w celu wyboru najlepszej pracy na znak graficzny (logo) szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków promującego podmioty oferujące potrawy regionalne oraz produkty tradycyjne i lokalne zlokalizowane w regionie Gór Świętokrzyskich, tj. w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim oraz do działań informacyjno-promocyjnych szlaku.

Skład Komisji konkursowej:
 1. Przewodnicząca Halina Sadecka – etnolog, kierownik działu promocji i kadr, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.
 2. Członek Wojciech Buliński – prawnik, st. specjalista Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Urząd  Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Członek Karolina Opałko-Moćko – grafik komputerowy, st. specjalista ds. organizacji imprez, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
 4. Członek Anna Drzewiecka – grafik komputerowy, kierownik działu promocji, Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach.
 5. Członek Dariusz Kowalczych – dziennikarz, pedagog, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.
Na konkurs wpłynęło 11 zakopertowanych ofert zawierających od jednej do dwóch prac konkursowych (zgodnie z regulaminem konkursu autorzy prac mogli nadsyłać maksymalnie dwa projekty). W sumie komisja dokonała wstępnej selekcji 15 projektów, z których warunki konkursu spełniały wszystkie oferty. Po sprawdzeniu merytorycznym prac zgodnie z regulaminem konkursu komisja dokonała oceny prac konkursowych wg następujących kryteriów:
 • walory artystyczne,
 • innowacyjność,
 • funkcjonalność,
 • identyfikacja z regionem Gór Świętokrzyskich oraz jego dziedzictwem kulinarnym.

Na podstawie punktów przyznanych przez poszczególnych członków, komisja dokonała wyboru projektu z numerem 11, który uzyskał 92 punkty i tym samym został zwycięzcą konkursu.

Autorem najwyżej ocenionego projektu jest Emilia Kaczor z Łambinowic.

Sample Image

Galeria:
Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji do szlaku ŚKS

ŚODR Modliszewice – biuro projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków po weryfikacji i ocenie formalnej dokumentacji złożonej przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do szlaku ŚKS przedstawia wykaz podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji. Informujemy, że Certyfikacja podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji zostanie przeprowadzona w okresie od 29 listopadado 15 grudnia 2014 r. Zespół certyfikujący składający się z 4 osób będzie pracował pod nadzorem Małgorzaty Donoch – Biuro Doradztwa Technicznego Busko-Zdrój.

Każdy podmiot zostanie poinformowany telefonicznie/pocztą elektroniczną o terminie wizyty Zespołu certyfikującego (po uprzednim uzgodnieniu warunków/dostosowania terminu do ewentualnych możliwości czasowych podmiotów).

Prosimy o przygotowanie się do Certyfikacji zgodnie z Regulaminem certyfikacji, a w szczególności:

§ 4
Kryteria certyfikacji
Dla restauracji:
pkt. 1.1.3.
potrawy zgłoszone do certyfikacji wyodrębnione w sposób widoczny z całości
jadłospisu w formie oddzielnej wkładki pod nazwą:
– Potrawy kuchni regionalnej – świętokrzyskie smaki.

Dla gospodarstw agroturystycznych prowadzących żywienie:
pkt.1.1.5.
wkładka, o której mowa w pkt. 1.1.3 to karta dań regionalnych i lokalnych – wyeksponowana w widocznym dla turysty miejscu np. w jadalni, pod nazwą:
– Potrawy kuchni regionalnej – świętokrzyskie smaki
§ 4
pkt. 1.2. Promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych charakterystycznych dla 4 powiatów:
to:
Dotyczy restauracji i gospodarstw agroturystycznych
pkt. 1.2.1. wydzielona, wolnostojąca witryna, opisana, czytelna
pn. „Kredens świętokrzyskie smaki”
 
Liczba produktów w kredensie to minimum 3 asortymenty produktów o których mowa w regulaminie
(Uwaga! Asortyment to np. przetwory owocowe w tym soki, susz owocowy, przetwory warzywne, wyroby cukiernicze, przetwory zbożowe w tym kasze, miody, etc.)

Uwaga! Gospodarstwa agroturystyczne mogą w kredensie mieć również własne produkty przetworzone.
Zapraszamy do tworzonego szlaku kulinarnego
pn. „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę naboru podmiotów do tworzonego w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków szlaku kulinarnego pn. „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Zgłoszenia tj. Deklaracja przystąpienia do szlaku wraz z załącznikami i Wniosek zgłaszający podmiot do certyfikacji można składać do 3 listopada 2014 r. do ŚODR Modliszewice.

Szlak „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” jest swego rodzaju innowacyjnym produktem turystycznym, który ma pokazać miejsca serwowania kuchni regionalnej, wytwarzania i sprzedaży, produktów tradycyjnych i lokalnych charakterystycznych dla powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego. Na szlaku będą mogli się znaleźć producenci wytwarzający lub oferujący uznany produkt lokalny, tradycyjny, kuchnię regionalną – uczestnicy szkoleń w ramach zadania „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, a także podmioty oferujące taki produkt, które zadeklarują swój udział na szlaku, a których wyboru dokona Zespół ekspertów.

Pełna informacja dostępna jest w ŚODR w Modliszewicach / Biuro projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”:
Koordynator projektu – Teresa Wąsik
Asystent projektu – Anna Michalska
tel.: 41 372 22 84 do 86
tel. kom.: 507 111 245
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
oraz w Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR / specjalistki ds. przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki:
PZD Kielce – tel.: 41 341 52 44
PZD Ostrowiec – tel.: 41 247 95 56
PZD Opatów – tel.: 15 868 21 77
PZD Sandomierz – tel.: 15 831 33 00
Podziękowanie dla uczestników konkursu
„Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach składa podziękowania wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie pn. „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”, ogłoszonym na potrzeby projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków (ŚKS), realizowanego w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim. Dzięki konkursowi do biura projektu wpłynęły 134 przepisy. Powołana na tę okoliczność Komisja w składzie: etnograf, etnolog, redaktor naczelny Aktualności Rolniczych dokonała oceny merytorycznej przepisów. Te najwyżej ocenione (około 90) zostaną wybrane do książki – ŚKS zbiór potraw tradycyjnych z Regionu Gór Świętokrzyskich (tytuł roboczy). Wydanie publikacji zaplanowane jest na drugą dekadę grudnia 2014 r.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nagrodą za uczestnictwo będzie zamieszczenie autorów wybranych przepisów w wydawnictwie oraz wydana książka.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz koleżanek z Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR, bez których ta publikacja nie mogłaby powstać, za chęć podzielenia się rodzinnymi przepisami i tradycjami oraz za wkład pracy włożony przy zbieraniu i opracowywaniu przepisów. Dziękujemy również restauratorom, szefom kuchni oraz wszystkim autorom przepisów, którzy dołożyli swoją cegiełkę do publikacji.

Mamy nadzieję, że planowane wydawnictwo przyczyni się do upowszechnienia naszego regionalnego dziedzictwa kulinarnego w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych i restauracji regionu Gór Świętokrzyskich i nie tylko, a konsumentom da wiedzę i możliwość doświadczania lokalnych smaków na szlaku Świętokrzyskiej Kuźni Smaków.
Teresa Wąsik
Koordynator projektu
 
 
Do pobrania:


Uczestnicy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków z wizytą w Małopolsce

Właściciele gospodarstw agroturystycznych, prowadzący restauracje oraz osoby, które planują rozpocząć taką działalność z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego przebywali z wizytą w Małopolsce. W ramach dwóch trzydniowych wyjazdów seminaryjnych pn. „Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny” grupa 80 uczestników odwiedziła obiekty gastronomiczne i agroturystyczne oraz lokalnych producentów cieszących się renomą i uznaniem nie tylko na rynku lokalnym Małopolski.

Uczestnicy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków z wizytą w Małopolsce

Podczas seminarium wyjazdowego uczestnicy projektu odwiedzili miejsca, które w ostatnich latach zbudowały swoją tożsamość właśnie produktów i kuchni regionalnej oraz odniosły sukces. Niektóre z tych obiektów znajdowały się w atrakcyjnych miejscach turystycznych jak np. Szczawnica, inne w zupełnie odosobnionych, jak agroturystyka „Pod Gorcem”, czy wydawać by się mogło, zwyczajna karczma przy zakopiance „Krakowiacy i Górale”. Niektóre obiekty działają od dawna – „Pod Smrekami”, a niektóre dopiero co pojawiły się na kulinarnej mapie Polski – niedawno otwarte Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu i tamtejsza „Karczma u Sułków”. Dzięki wyjazdowi mogliśmy zobaczyć również jak szybko potrafią przynieść pożądane efekty konsekwentnie zaplanowane pomysły związane z lokalnym i tradycyjnym produktem na przykładzie obiektów gastronomicznych w Uzdrowisku Szczawnica – Cafe Helenka, Villa Marta oraz Dworek Gościnny.

Wszystkie wybrane do odwiedzenia obiekty, jak podkreślał obsługujący wyjazdy dr Jacek Szklarek reprezentujący firmę Tosca Sp. z o.o. i prezes Slow Food Polska, są autentyczne, bo faktyczne używają produktów o wyjątkowych walorach smakowych i bezpośredniej więzi z lokalnym terytorium. To, jak podkreślał J. Szklarek – to klucz do osiągnięcia sukcesu na tym polu, bowiem czas i klienci szybko weryfikują, co jest autentyczne, a co tylko imitacją i słowną deklaracją, za którą nic nie stoi. Przed tym z całą stanowczością przestrzegł nas podczas wyjazdu prowadzący. Ta autentyczność dała się odczuć podczas bezpośrednich spotkań z samymi producentami takich lokalnych produktów, jak oscypek, bryndza czy bundz z Bacówki pana Wojtka Komperdy, soki tłoczone naturalnie i destylaty owocowe Krzyśka Maurera spod Łącka, czy lody od pani Marysi w Krościenku. Jest to o tyle istotne, że wprowadzając lokalne produkty do gastronomii, właściciele takich obiektów, czy też szefowie kuchni, powinni poznać techniki ich wytwarzani, jak również cały ich aspekt etnograficzny i kulturowy, co podkreślał i starał się przedstawić J. Szklarek podczas wizyty w Skansenie Nowosądeckim oraz w Miasteczku Galicyjskim. Uzupełnieniem tych bezpośrednich kontaktów z produktem i kuchnią regionalną Małopolski był wykład pt. „Budowy markowego produktu turystycznego oraz mechanizmy jej skutecznej reklamy” przygotowany przez Piotra Chruścickiego, wieloletniego znawcy kuchni regionalnej w Małopolsce, jej zaangażowanego promotora i organizatora takich inicjatyw jak „Czas dobrego sera”, czy „Gęsina na św. Marcina”.

Mamy nadzieję, że każdy z uczestników wyjazdu znalazł dla siebie jak najwięcej inspiracji, a w oparciu o odwiedzane obiekty i spotkania z autentycznymi producentami i osobami oddanymi takiej idei, mógł pobudzić własną wyobraźnię tak, by po powrocie do własnych domów i obiektów wprowadzić pożądane zmiany, które silniej zwiążą ich obiekty ze świętokrzyskim produktem lokalnym i kuchnią regionalną. Taki bowiem był cel organizacji szkoleń i seminariów wyjazdowych z zakresu żywienia w oparciu o świętokrzyską kuchnię regionalną i produkt lokalny w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

Teresa Wąsik
Koordynator projektu
Od 9 do 12 lipca br. zostały przeprowadzone cztery konferencje w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim, na terenie, których realizowany jest projekt. Udział w nich wzięło ponad 180 osób reprezentujących m.in. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, lokalne grupy działania oraz lokalni liderzy.

Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" oraz programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością". Istotnym elementem konferencji były wykłady ekspertów: Marka Gąsiorowskiego z Slow Food i Janusza Suszyny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, którzy wskazywali na istotną rolę produktów tradycyjnych w promocji i rozwoju regionu. Doskonałym tego przykładem była prezentacja walorów wiśni nadwiślanki jako jednego z trzech produktów regionalnych województwa świętokrzyskiego posiadających chronione oznaczenie Unii Europejskiej.
Teresa Wąsik
Koordynator projektu
Fotoreportaż z konferencji:

9 lipca 2013 r. – powiat sandomierski, Pensjonat „Wojtasówka” w Obrazowie10 lipca 2013 r. – powiat opatowski, Hotel „Magnat” w Jacentowie11 lipca 2013 r. – powiat ostrowiecki, Zajazd „Pod Jarem” w Bałtowie12 lipca 2013 r. – powiat kielecki, Hotel „Miedziana Góra” w Ćmińsku 


 


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

www.programszwajcarski.gov.pl                            www.swietokrzyskieswiss.pl 
1030495