31 stycznia 2015 sobota  Imieniny obchodzą: Jan, Ksawery, Ludwik, Marcelina
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 
Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna, Doœwiadczalnictwo Szkolenie, Wydawnictwo, Kluby 4H Przedsiębiorczość, Produktry regionalne, Agroturystyka Ekonomika, Grupy producentów rolnych, Ceny targowiskowe, FADN Ogrodnictwo, Laboratorium Ekologia, Środowisko Informatyka Księgowość Kadry, Płace Administracja
 

Świętokrzyska Kuźnia Smaków

Patronat

Świętokrzyska Kuźnia Smaków
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach rozpoczął realizację projektu "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" w ramach programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.
Wykaz podmiotów rekomendowanych do nadania certyfikatów
na „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


Od 29.11. do 7.12.2014 roku Zespół Certyfikujący powołany zarządzeniem Dyrektora ŚODR Nr 13 / 2014 z dnia 28.10.2014 r. przeprowadził certyfikację 46 podmiotów w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim zakwalifikowanych przez biuro projektu ŚKS ŚODR Modliszewice do II etapu certyfikacji. Z 46 podmiotów 34 uzyskały ilość punktów większą od wartości minimalnej, tj. 56 punktów zgodnie z § 3 pkt 10 Regulaminu Zespołu Certyfikującego, 11 podmiotów nie uzyskało minimum punktowego, 1 podmiot został zdyskwalifikowany po stwierdzeniu w trakcie certyfikacji braku spełnienia kryteriów prawnych. Ostatecznie rekomendację Zespołu Certyfikującego na „Szlak ŚKS” uzyskały 34 podmioty. Zespół przeprowadził certyfikację w oparciu o Kartę oceny podmiotów na „Szlak ŚKS” tj. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zespołu Certyfikującego.

Dyrektor ŚODR po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej certyfikacji oraz wnioskiem rekomendacyjnym podmiotów na „Szlak ŚKS” złożonym przez Zespół Certyfikujący zatwierdził rekomendowane podmioty na „Szlak ŚKS” i do nadania Certyfikatów. Podmioty zostaną poinformowane przez ŚODR o kolejnych etapach i terminach realizacji zadania – wytycznie szlaku ŚKS tj.:
1. Zamieszczenie podmiotów na mapie szlaku ŚKS
2. Założenie domeny z aktywną mapą szlaku
3. Oznakowanie podmiotów logo szlaku ŚKS
Wręczenie Certyfikatów i podpisanie umów na stosowanie certyfikatu nastąpi w I kwartale 2015 r. o czym ŚODR Modliszewice poinformuje w stosownym czasie.
Koordynator projektu


Książki dla uczestników konkursu
„Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”. Zgodnie z regulaminem nagrodą za udział w konkursie jest wydana w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków książka kulinarna pt. „Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich”.

Książki dla uczestników konkursu zostały przekazane do Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR. Można je odebrać osobiście w biurach PZD od 19 grudnia br. lub za pośrednictwem specjalistek ds. przedsiębiorczości wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki:

1. PZD Sandomierz – Monika Bernaś – tel.: 15 833 31 00
2. PZD Opatów – Barbara Jedlikowska – tel.: 15 868 21 77
3. PZD Ostrowiec – Monika Nowocień – tel.: 41 247 95 56
4. PZD Kielce – Alicja Śmiech i Joanna Karwacka – tel.: 41 341 52 44
5. ŚODR o/ Sandomierz – Edyta Juda – tel.: 15 833 31 00

Życzenia miłych doznań kulinarnych z lekturą naszej książki,
ciepła rodzinnego na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2015.

Realizatorzy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków


http://sodr.pl/images/stories/2014/Swietokrzyska_Kuznia_Smakow/Okladka_ksiazka_PTzRGS.jpg
Książka "Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich"


Wyniki konkursu na znak graficzny Szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków

8 grudnia 2014 roku w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się posiedzenie, powołanej zarządzeniem Dyrektora ŚODR nr 15/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., komisji konkursowej w celu wyboru najlepszej pracy na znak graficzny (logo) szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków promującego podmioty oferujące potrawy regionalne oraz produkty tradycyjne i lokalne zlokalizowane w regionie Gór Świętokrzyskich, tj. w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim oraz do działań informacyjno-promocyjnych szlaku.

Skład Komisji konkursowej:
 1. Przewodnicząca Halina Sadecka – etnolog, kierownik działu promocji i kadr, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.
 2. Członek Wojciech Buliński – prawnik, st. specjalista Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Urząd  Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Członek Karolina Opałko-Moćko – grafik komputerowy, st. specjalista ds. organizacji imprez, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
 4. Członek Anna Drzewiecka – grafik komputerowy, kierownik działu promocji, Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach.
 5. Członek Dariusz Kowalczych – dziennikarz, pedagog, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.
Na konkurs wpłynęło 11 zakopertowanych ofert zawierających od jednej do dwóch prac konkursowych (zgodnie z regulaminem konkursu autorzy prac mogli nadsyłać maksymalnie dwa projekty). W sumie komisja dokonała wstępnej selekcji 15 projektów, z których warunki konkursu spełniały wszystkie oferty. Po sprawdzeniu merytorycznym prac zgodnie z regulaminem konkursu komisja dokonała oceny prac konkursowych wg następujących kryteriów:
 • walory artystyczne,
 • innowacyjność,
 • funkcjonalność,
 • identyfikacja z regionem Gór Świętokrzyskich oraz jego dziedzictwem kulinarnym.

Na podstawie punktów przyznanych przez poszczególnych członków, komisja dokonała wyboru projektu z numerem 11, który uzyskał 92 punkty i tym samym został zwycięzcą konkursu.

Autorem najwyżej ocenionego projektu jest Emilia Kaczor z Łambinowic.

Sample Image

Galeria:
Harmonogramy certyfikacji dla zgłoszonych do Szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków

Wszystkie podmioty zakwalifikowane do II etapu certyfikacji Szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków informujemy, iż powstały już szczegółowe harmonogramy zawierające konkretne daty i godziny przeprowadzenia certyfikacji dla poszczególnych uczestników.
Harmonogramy certyfikacji dla powiatów:Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji do szlaku ŚKS

ŚODR Modliszewice – biuro projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków po weryfikacji i ocenie formalnej dokumentacji złożonej przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do szlaku ŚKS przedstawia wykaz podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji. Informujemy, że Certyfikacja podmiotów zakwalifikowanych do II etapu certyfikacji zostanie przeprowadzona w okresie od 29 listopadado 15 grudnia 2014 r. Zespół certyfikujący składający się z 4 osób będzie pracował pod nadzorem Małgorzaty Donoch – Biuro Doradztwa Technicznego Busko-Zdrój.

Każdy podmiot zostanie poinformowany telefonicznie/pocztą elektroniczną o terminie wizyty Zespołu certyfikującego (po uprzednim uzgodnieniu warunków/dostosowania terminu do ewentualnych możliwości czasowych podmiotów).

Prosimy o przygotowanie się do Certyfikacji zgodnie z Regulaminem certyfikacji, a w szczególności:

§ 4
Kryteria certyfikacji
Dla restauracji:
pkt. 1.1.3.
potrawy zgłoszone do certyfikacji wyodrębnione w sposób widoczny z całości
jadłospisu w formie oddzielnej wkładki pod nazwą:
– Potrawy kuchni regionalnej – świętokrzyskie smaki.

Dla gospodarstw agroturystycznych prowadzących żywienie:
pkt.1.1.5.
wkładka, o której mowa w pkt. 1.1.3 to karta dań regionalnych i lokalnych – wyeksponowana w widocznym dla turysty miejscu np. w jadalni, pod nazwą:
– Potrawy kuchni regionalnej – świętokrzyskie smaki
§ 4
pkt. 1.2. Promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych charakterystycznych dla 4 powiatów:
to:
Dotyczy restauracji i gospodarstw agroturystycznych
pkt. 1.2.1. wydzielona, wolnostojąca witryna, opisana, czytelna
pn. „Kredens świętokrzyskie smaki”
 
Liczba produktów w kredensie to minimum 3 asortymenty produktów o których mowa w regulaminie
(Uwaga! Asortyment to np. przetwory owocowe w tym soki, susz owocowy, przetwory warzywne, wyroby cukiernicze, przetwory zbożowe w tym kasze, miody, etc.)

Uwaga! Gospodarstwa agroturystyczne mogą w kredensie mieć również własne produkty przetworzone.
Zapraszamy do tworzonego szlaku kulinarnego
pn. „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę naboru podmiotów do tworzonego w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków szlaku kulinarnego pn. „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Zgłoszenia tj. Deklaracja przystąpienia do szlaku wraz z załącznikami i Wniosek zgłaszający podmiot do certyfikacji można składać do 3 listopada 2014 r. do ŚODR Modliszewice.

Szlak „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” jest swego rodzaju innowacyjnym produktem turystycznym, który ma pokazać miejsca serwowania kuchni regionalnej, wytwarzania i sprzedaży, produktów tradycyjnych i lokalnych charakterystycznych dla powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego. Na szlaku będą mogli się znaleźć producenci wytwarzający lub oferujący uznany produkt lokalny, tradycyjny, kuchnię regionalną – uczestnicy szkoleń w ramach zadania „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, a także podmioty oferujące taki produkt, które zadeklarują swój udział na szlaku, a których wyboru dokona Zespół ekspertów.

Pełna informacja dostępna jest w ŚODR w Modliszewicach / Biuro projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”:
Koordynator projektu – Teresa Wąsik
Asystent projektu – Anna Michalska
tel.: 41 372 22 84 do 86
tel. kom.: 507 111 245
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
oraz w Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR / specjalistki ds. przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki:
PZD Kielce – tel.: 41 341 52 44
PZD Ostrowiec – tel.: 41 247 95 56
PZD Opatów – tel.: 15 868 21 77
PZD Sandomierz – tel.: 15 831 33 00
Podziękowanie dla uczestników konkursu
„Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach składa podziękowania wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie pn. „Najlepszy przepis na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świętokrzyskich”, ogłoszonym na potrzeby projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków (ŚKS), realizowanego w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim. Dzięki konkursowi do biura projektu wpłynęły 134 przepisy. Powołana na tę okoliczność Komisja w składzie: etnograf, etnolog, redaktor naczelny Aktualności Rolniczych dokonała oceny merytorycznej przepisów. Te najwyżej ocenione (około 90) zostaną wybrane do książki – ŚKS zbiór potraw tradycyjnych z Regionu Gór Świętokrzyskich (tytuł roboczy). Wydanie publikacji zaplanowane jest na drugą dekadę grudnia 2014 r.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nagrodą za uczestnictwo będzie zamieszczenie autorów wybranych przepisów w wydawnictwie oraz wydana książka.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz koleżanek z Powiatowych Zespołów Doradczych ŚODR, bez których ta publikacja nie mogłaby powstać, za chęć podzielenia się rodzinnymi przepisami i tradycjami oraz za wkład pracy włożony przy zbieraniu i opracowywaniu przepisów. Dziękujemy również restauratorom, szefom kuchni oraz wszystkim autorom przepisów, którzy dołożyli swoją cegiełkę do publikacji.

Mamy nadzieję, że planowane wydawnictwo przyczyni się do upowszechnienia naszego regionalnego dziedzictwa kulinarnego w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych i restauracji regionu Gór Świętokrzyskich i nie tylko, a konsumentom da wiedzę i możliwość doświadczania lokalnych smaków na szlaku Świętokrzyskiej Kuźni Smaków.
Teresa Wąsik
Koordynator projektu
 
 
Do pobrania:


Uczestnicy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków z wizytą w Małopolsce

Właściciele gospodarstw agroturystycznych, prowadzący restauracje oraz osoby, które planują rozpocząć taką działalność z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego przebywali z wizytą w Małopolsce. W ramach dwóch trzydniowych wyjazdów seminaryjnych pn. „Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny” grupa 80 uczestników odwiedziła obiekty gastronomiczne i agroturystyczne oraz lokalnych producentów cieszących się renomą i uznaniem nie tylko na rynku lokalnym Małopolski.

Uczestnicy projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków z wizytą w Małopolsce

Podczas seminarium wyjazdowego uczestnicy projektu odwiedzili miejsca, które w ostatnich latach zbudowały swoją tożsamość właśnie produktów i kuchni regionalnej oraz odniosły sukces. Niektóre z tych obiektów znajdowały się w atrakcyjnych miejscach turystycznych jak np. Szczawnica, inne w zupełnie odosobnionych, jak agroturystyka „Pod Gorcem”, czy wydawać by się mogło, zwyczajna karczma przy zakopiance „Krakowiacy i Górale”. Niektóre obiekty działają od dawna – „Pod Smrekami”, a niektóre dopiero co pojawiły się na kulinarnej mapie Polski – niedawno otwarte Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu i tamtejsza „Karczma u Sułków”. Dzięki wyjazdowi mogliśmy zobaczyć również jak szybko potrafią przynieść pożądane efekty konsekwentnie zaplanowane pomysły związane z lokalnym i tradycyjnym produktem na przykładzie obiektów gastronomicznych w Uzdrowisku Szczawnica – Cafe Helenka, Villa Marta oraz Dworek Gościnny.

Wszystkie wybrane do odwiedzenia obiekty, jak podkreślał obsługujący wyjazdy dr Jacek Szklarek reprezentujący firmę Tosca Sp. z o.o. i prezes Slow Food Polska, są autentyczne, bo faktyczne używają produktów o wyjątkowych walorach smakowych i bezpośredniej więzi z lokalnym terytorium. To, jak podkreślał J. Szklarek – to klucz do osiągnięcia sukcesu na tym polu, bowiem czas i klienci szybko weryfikują, co jest autentyczne, a co tylko imitacją i słowną deklaracją, za którą nic nie stoi. Przed tym z całą stanowczością przestrzegł nas podczas wyjazdu prowadzący. Ta autentyczność dała się odczuć podczas bezpośrednich spotkań z samymi producentami takich lokalnych produktów, jak oscypek, bryndza czy bundz z Bacówki pana Wojtka Komperdy, soki tłoczone naturalnie i destylaty owocowe Krzyśka Maurera spod Łącka, czy lody od pani Marysi w Krościenku. Jest to o tyle istotne, że wprowadzając lokalne produkty do gastronomii, właściciele takich obiektów, czy też szefowie kuchni, powinni poznać techniki ich wytwarzani, jak również cały ich aspekt etnograficzny i kulturowy, co podkreślał i starał się przedstawić J. Szklarek podczas wizyty w Skansenie Nowosądeckim oraz w Miasteczku Galicyjskim. Uzupełnieniem tych bezpośrednich kontaktów z produktem i kuchnią regionalną Małopolski był wykład pt. „Budowy markowego produktu turystycznego oraz mechanizmy jej skutecznej reklamy” przygotowany przez Piotra Chruścickiego, wieloletniego znawcy kuchni regionalnej w Małopolsce, jej zaangażowanego promotora i organizatora takich inicjatyw jak „Czas dobrego sera”, czy „Gęsina na św. Marcina”.

Mamy nadzieję, że każdy z uczestników wyjazdu znalazł dla siebie jak najwięcej inspiracji, a w oparciu o odwiedzane obiekty i spotkania z autentycznymi producentami i osobami oddanymi takiej idei, mógł pobudzić własną wyobraźnię tak, by po powrocie do własnych domów i obiektów wprowadzić pożądane zmiany, które silniej zwiążą ich obiekty ze świętokrzyskim produktem lokalnym i kuchnią regionalną. Taki bowiem był cel organizacji szkoleń i seminariów wyjazdowych z zakresu żywienia w oparciu o świętokrzyską kuchnię regionalną i produkt lokalny w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

Teresa Wąsik
Koordynator projektu
Zapraszamy do konkursu
na najlepszą potrawę tradycyjną regionu Gór Świętokrzyskich


Zapraszamy mieszkańców powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego oraz kieleckiego, w tym osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i lokale gastronomiczne, lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz pasjonatów sztuki kulinarnej, do udziału w konkursie na „Najlepszą potrawę tradycyjną regionu Gór Świętokrzyskich”. Konkurs ma na celu zidentyfikowanie i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych potrawach tradycyjnych charakterystycznych dla wymienionych powiatów, powszechnie znanych i rozpoznawalnych, które mogłyby stać się ich wizytówką.

Efektem przedsięwzięcia będzie wydanie książki kucharskiej – zbioru potraw regionalnych w ramach realizowanego przez ŚODR projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Książka służyć będzie rozpowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulinarnym regionu Gór Świętokrzyskich oraz możliwościach wykorzystania walorów regionalnych potraw w ofercie gospodarstw agroturystycznych, turystyki wiejskiej, lokalnej gastronomii.

Celem nadrzędnym jest promocja regionu poprzez kuchnie regionalną i jej lokalne osobliwości.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o włączenie się w projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, który na trwale wpisze się w dzieło ochrony i promocji naszego wspólnego dobra, jakim jest dziedzictwo kulinarne.


Uwaga! Termin nadsyłania przepisów: do 20 maja 2014 roku.


Kontakt:
Teresa Wąsik
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel.: (41) 372 22 84 do 86
Biuro projektu ŚKS
ŚODR Modliszewice  Zapraszamy

na bezpłatne seminaria wyjazdowe

pn. "Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny"

organizowane w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.


Przedmiotem wyjazdów seminaryjnych będzie część wykładowa oraz wizyty w miejscach stanowiących przykłady dobrych praktyk wykorzystania kuchni regionalnej i produktów lokalnych jako strategicznego celu na drodze rozwoju działalności gastronomicznej i agroturystycznej.

Pierwszeństwo udziału w seminarium wyjazdowym mają osoby, które uczestniczyły w szkoleniach stacjonarnych w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, kieleckim) objętych realizacją projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków. W sytuacji nie uzyskania z tej grupy osób pełnej listy uczestników na seminaria, będą brane pod uwagę zgłoszenia osób nieuczestniczących w szkoleniach stacjonarnych. W rekrutacji mogą wziąć udział mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, kieleckiego (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski), w tym: właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby prowadzące lub zatrudnione w gastronomii, osoby zainteresowane uruchomieniem działalności z tego zakresu lub udoskonaleniem dotychczas prowadzonej.

Terminy i miejsce seminariów:
•    Region Małopolska z noclegiem w Czorsztynie
•    Grupa z powiatu kieleckiego i opatowskiego – 13-15 maja 2014 r. – zbiórka w Kielcach i Opatowie
•    Grupa z powiatu ostrowieckiego i sandomierskiego– 20 - 22 maja 2014 r. – zbiórka w Ostrowcu Świętokrzyskim
     i Sandomierzu


Seminaria mają charakter 3-dniowego wyjazdu podczas, którego będą odbywać się wizyty w gospodarstwach agroturystycznych oraz restauracjach stanowiących przykłady działalności, które rozwinęły się dzięki ofercie żywieniowej, opartej na kuchni regionalnej przy wykorzystaniu produktów lokalnych. Podczas seminariów będą miały miejsce prelekcje tematyczne i wykład eksperta.

Beneficjenci otrzymają pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Dojazd na miejsce zbiórki grupy na wyjazd na własny koszt.

Rekrutacja trwa od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2014 roku!

Informacja o rekrutacji:
•    Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 3, tel. 15 833 31 00
•    Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w Opatowie, ul. 16 Stycznia 1, tel. 15 868 21 77
•    Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w Kielcach, ul. Zagórska 2, tel. 41 341 52 44
•    Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 3a, tel. 41 247 95 56

oraz

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
ul. Piotrkowska 30
tel. 41 372 22 84 do 86

Ilość miejsc na seminaria ograniczona.
 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie
„Najlepszy Produkt Tradycyjny Regionu Gór Świętokrzyskich”


15 czerwca 2014 roku
Park Miejski w Kielcach


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza przetwórców i rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz koła gospodyń wiejskich wytwarzających tradycyjne produkty rolne, środki spożywcze, potrawy lub napoje do udziału w konkursie pn. „Najlepszy produkt tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich”.


Konkurs realizowany jest na potrzeby projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Jego celem jest identyfikacja i ochrona produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie regionu Gór Świętokrzyskich, tj. powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, kieleckiego, stanowiących element jego dziedzictwa kulinarnego oraz tożsamości kulturowej społeczności lokalnej. Konkurs ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej wyłonionych w konkursie produktów oraz ich promocję na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Nagrodą w konkursie będzie opracowanie wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW.

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent produktów tradycyjnych z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, kieleckiego, spełniający kryteria konkursowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 23 maja 2014 r. wypełnionej i podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia:

 • listownie na adres:
ŚODR Modliszewice
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
z dopiskiem „Konkurs ŚKS”

 • e-mailem na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 • faxem na numer: 41 372 34 86

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia do pobrania poniżej.

Kontakt:
Biuro projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków
te.: 41 372 22 84 do 86 lub 507 111 245

 
Zakończono drugi etap szkoleń
pn. "Żywienie w oparciu o kuchnie regionalną i produkt lokalny"
w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.


Szkolenia skierowane były do mieszkańców obszarów wiejskich z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski) prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i działalność gastronomiczną, a także planujących rozpoczęcie prowadzenie takich działalności w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny.

Szkolenia odbyły się 25-27 lutego 2014 roku w Opatowie i Koćmierzowie dla beneficjentów z powiatów sandomierskiego i opatowskiego oraz 4-6 marca 2014 roku w Bałtowie i Ćmińsku k/ Miedzianej Góry dla beneficjentów z powiatów ostrowieckiego i kieleckiego. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 80 osób.

Do prowadzenia szkoleń została zaangażowana kadra wykładowców posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz praktykę z dziedziny organizacji bazy żywieniowej w gospodarstwach agroturystycznych i gastronomii, technik i technologii gastronomicznych, kształtowania wizerunku kuchni tradycyjnej oraz marketingu usług gastronomicznych. Byli to pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski i dr hab. Dariusz Stasiak, ekspert reprezentujący Slow Food Polska dr Jacek Szklarek oraz praktycy i specjaliści z branży gastronomicznej: mgr Piotr Tabor i Tomasz Pawlusek.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobytej przez beneficjentów wyżej wymienionych szkoleń będzie praktyczne doświadczenie funkcjonowania kuchni regionalnej oferowanej w gospodarstwach agroturystycznych i restauracjach spoza województwa świętokrzyskiego, poprzez zaplanowane w maju tego roku seminaria wyjazdowe. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się produktem turystycznym opartym na kuchni regionalnej oraz wymienić doświadczenia z prowadzącymi taką działalność.

Teresa Wąsik

Koordynator projektu
Fotoreportaż ze szkoleń:

Powiat sandomierski – Ośrodek Szkoleniowy w Koćmierzowie

 
Powiat opatowski – Hotel „Miodowy Młyn” w Opatowie


Powiat ostrowiecki – Zajazd "Pod Jarem" w Bałtowie


Powiat kielecki – Hotel „Stodółka” w Ćmińsku
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach


zaprasza na BEZPŁATNE szkolenia      
pn. "Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny"    
organizowane w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.   


Szkolenia mają na celu nabycie wiedzy z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania kuchni regionalnej opartej na tradycyjnych smakach oraz mechanizmów jej skutecznej promocji i reklamy. Szkolenia skierowane są do prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i gastronomię (restauratorów) z powiatu sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski), zainteresowanych udoskonaleniem oferty żywieniowej opartej na kuchni regionalnej lub uruchomieniem działalności z tego zakresu.

Terminy i miejsca szkoleń:

 • Powiat sandomierski – 25-27 luty 2014 r. – Ośrodek Szkoleniowy Koćmierzów 2, k/Samborca

 • Powiat opatowski – 25-27 luty 2014 r. – Hotel "Miodowy Młyn", ul. Legionów 3, Opatów

 • Powiat kielecki – 4-6 marca 2014 r. – Hotel "Stodółka", Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 89, k/Miedzianej Góry

 • Powiat ostrowiecki – 4-6 marca 2014 r. – Zajazd "Pod Jarem", Bałtów 27


Szkolenia mają charakter stacjonarny, trwają. 3 dni po 22 godziny zajęć w formie wykładów. Beneficjenci otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Dojazd na szkolenia na własny koszt.

Rekrutacja trwa od 10 do 17 lutego 2014 roku.

Ilość miejsc na szkolenia ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


Informacja o rekrutacji:

 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  ul. Piotrkowska 30
  tel.: 41 372 22 84 do 86
 • Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w  Sandomierzu
  ul. Mokoszyńska 3
  tel.: 15 833 31 00
  tel. kom.: 794 531 634
 • Powiatowy Zespół Doradczy w Opatowie
  ul. 16-go Stycznia 1
  tel.: 15 868 21 77
  tel. kom.: 512648264
 • Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ul. Kilińskiego 3a
  tel.: 41 247 95 56
  tel. kom.: 604870797
 • Powiatowy Zespół Doradczy w Kielcach
  ul. Zagórska 2
  tel.: 41 341 52 44
  tel. kom.: 691 056 177 lub 604 928 199
Do pobrania:


(Ogłoszenie Nr 2/2014)

Nabór kandydatów na rekruterów bezpośrednich do przeprowadzenie rekrutacji
wśród prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz prowadzących gastronomię


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór kandydatów na rekruterów bezpośrednich do przeprowadzenie rekrutacji wśród prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz prowadzących gastronomię (restauratorów) z powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego (nie dotyczy miasta Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski) na 4 szkolenia (jedno szkolenie w powiecie) z zakresu: „Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny”.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
 
    I. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rekruterów:
 1. Zgłoszenia należy przesłać:
              a) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie do 31 stycznia 2014 r. do godziny 14.00
 
                 b) w wersji papierowej na adres:
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

z dopiskiem: Rekrutacja – Świętokrzyska Kuźnia Smaków
z wpływem do 3 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
(formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej)


    II.  Kryteria naboru rekruterów:

 1. Znajomość specyfiki jednego z wyżej wskazanych powiatów z zakresu organizacji działalności gospodarczych w obszarze agroturystyki i gastronomii.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji grup szkoleniowych.
 3. Wiedza merytoryczna związana z agroturystyką, produktem tradycyjnym.


    III.  Zadania rekrutera:

 1. Prowadzenie działań informacyjnych zmierzających do zrekrutowania i przeszkolenia odpowiedniej ilości osób – zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji szkoleń w tym rozmieszczenie plakatów w powiatach w miejscach wskazanych przez organizatora.
 2. Przeprowadzenie procesu rekrutacji (zgodnie z Regulaminem oraz innymi obowiązującymi dokumentami),
  a w szczególności:

  2.1. Zapoznanie osoby rekrutowanej z regulaminem oraz szczegółowym programem szkolenia.

  2.2. Pozyskanie od osoby rekrutowanej kompletnego i poprawnie wypełnionego
         „Formularza rekrutacyjnego na szkolenie”.

  2.3. Sporządzenie wykazu osób rekrutowanych w formie elektronicznej i przesłanie w wyznaczonym
         terminie
  do specjalisty ds. szkoleń w projekcie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

  2.4. Przesłanie kart zgłoszenia zrekrutowanych uczestników szkolenia oraz uczestników rezerwowych
         na formularzu załączonym do Regulaminu, o którym mowa w pkt. 2, w terminie wskazanym
         w pkt. 8, do ŚODR Modliszewice z dopiskiem: Dział PWGDiA „Formularze rekrutacyjne”.

 3. Prowadzenie rekrutacji w ścisłej współpracy ze Specjalistą ds. szkoleń w projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji osoby zrekrutowanej z uczestnictwa w szkoleniu przed planowaną datą jego rozpoczęcia, zrekrutowanie w jego miejsce kolejnej osoby, nie później jednak niż do godziny rozpoczęcia szkolenia w pierwszym dniu.
 5. Zrekrutowanie, co najmniej jednej 20 osobowej grupy szkoleniowej oraz 5 osób na listę rezerwową na każdy powiat.
 6. Niezwłoczne uzupełnianie i usuwanie braków lub niezgodności w dokumentacji naboru.
 7. Rekrutację uczestników na szkolenia należy zakończyć do 17 lutego 2014 r.
Do pobrania:Rolnicy z regionu świętokrzyskiego z wizytą na Podkarpaciu
Rolnicy z regionu świętokrzyskiego
z wizytą na PodkarpaciuW ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków 80-osobowa grupa mieszkańców terenów wiejskich, w tym rolników z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego, zainteresowanych organizacją przetwórstwa tradycyjnego na poziomie gospodarstwa wzięła udział w seminarium wyjazdowym pn. „Przetwórstwo tradycyjne i sprzedaż bezpośrednia – dobre przykłady rozwoju przetwórstwa tradycyjnego na Podkarpaciu”.Odbyły się dwa wyjazdy po 40 osób każdy, w dwóch różnych terminach: pierwszy od 5 do 7 listopada, drugi od 19 do 21 listopada 2013 roku. Grupy gościł Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, który opracował program i stronę merytoryczną. W tym miejscu składamy gorące podziękowania w imieniu realizatorów projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków jak i rolników za gościnę, serdeczne przyjęcie oraz profesjonalne przygotowanie merytorycznej strony wizyt studyjnych. Szczególne serdeczności kierujemy w stronę pani dyrektor Janiny Kamińskiej, która osobiście towarzyszyła każdej grupie zarówno w trakcie szkoleń jak i spotkań podsumowujących wizyty.

Program seminariów wyjazdowych był zaplanowany tak, aby każdy z uczestników znalazł interesujący go obszar działalności, który mógłby wykorzystać w swoim gospodarstwie w zależności o specyfiki powiatu, w którym prowadzi gospodarstwo. Stąd, w programie znalazły się wizyty w gospodarstwach i przetwórniach zajmujących się przetwórstwem zbóż, roślin oleistych, owoców i warzyw oraz mleka i mięsa.
Teresa Wąsik
Koordynator projektu

Do pobrania:
Fotorelacja z seminariów wyjazdowych


Zakończono pierwszy etap szkoleń pn. "Przetwórstwo tradycyjne i sprzedaż bezpośrednia"
w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków


Szkolenia skierowane były do mieszkańców obszarów wiejskich (w tym rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przetwórców, producentów rolnych) zainteresowanych uruchomieniem działalności z zakresu przetwórstwa tradycyjnego oraz sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstwa.

Szkolenia miały charakter stacjonarny. Uczestnicy zagwarantowane mieli nocleg oraz pełne wyżywienie. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 80 osób. Odbyły się w one w dniach 23-25 września br. w powiatach sandomierskim, opatowskim i ostrowieckim oraz 25-27 września br. w powiecie kieleckim. Dla nas, realizatorów projektu, było to logistycznie trudne przedsięwzięcie, gdyż zgodnie z harmonogramem, musieliśmy zorganizować w krótkim okresie cztery trzydniowe szkolenia w czterech powiatach.

Do projektu udało nam się zaangażować wykładowców posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Byli to pracownicy naukowi z Akademii Rolniczej w Krakowie i Lublinie oraz wykładowcy eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego O/ w Radomiu. Program szkolenia został tak przygotowany, aby uczestnicy z wszystkich powiatów uzyskali jak najwięcej wiedzy teoretycznej z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, mlecznego oraz form wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej, marketingu produktów rolnych oraz wymogów formalno-prawnych stawianych przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobytej na szkoleniach będą wizyty w przetwórniach i gospodarstwach zaplanowane w listopadzie tego roku w postaci dwóch seminariów wyjazdowych poza województwo świętokrzyskie. Uczestnicy zapoznają się tam z dobrymi przykładami organizacji i funkcjonowania przetwórstwa tradycyjnego oraz sprzedaży żywności tradycyjnej i lokalnej na poziomie gospodarstwa.

Teresa Wąsik
Koordynator projektu
Fotoreportaż ze szkoleń:
Bałtów – Zajazd "Pod Jarem"
(23-25 września 2013 roku)


Jacentów – Hotel "Magnat"
(23-25 września 2013 roku)


Mąchocice Kapitulne – Hotel "Przedwiośnie"
(25-27 września 2013 roku)


Sandomierz – Ośrodek Szkoleniowy Koćmierzów
(23-25 września 2013 roku)
Od 9 do 12 lipca br. zostały przeprowadzone cztery konferencje w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim, na terenie, których realizowany jest projekt. Udział w nich wzięło ponad 180 osób reprezentujących m.in. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, lokalne grupy działania oraz lokalni liderzy.

Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" oraz programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością". Istotnym elementem konferencji były wykłady ekspertów: Marka Gąsiorowskiego z Slow Food i Janusza Suszyny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, którzy wskazywali na istotną rolę produktów tradycyjnych w promocji i rozwoju regionu. Doskonałym tego przykładem była prezentacja walorów wiśni nadwiślanki jako jednego z trzech produktów regionalnych województwa świętokrzyskiego posiadających chronione oznaczenie Unii Europejskiej.
Teresa Wąsik
Koordynator projektu
Fotoreportaż z konferencji:

9 lipca 2013 r. – powiat sandomierski, Pensjonat „Wojtasówka” w Obrazowie10 lipca 2013 r. – powiat opatowski, Hotel „Magnat” w Jacentowie11 lipca 2013 r. – powiat ostrowiecki, Zajazd „Pod Jarem” w Bałtowie12 lipca 2013 r. – powiat kielecki, Hotel „Miedziana Góra” w Ćmińsku 


 


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

www.programszwajcarski.gov.pl                            www.swietokrzyskieswiss.pl 
983968