Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi
i Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
zaprasza do wzięcia udziału w wystawie zwierząt hodowlanych, środków do produkcji rolnej, sprzętu i maszyn rolniczych
oraz prezentacji firm obsługujących rolnictwo, organizowanej w dniach 

25-26 czerwca 2022 r.

w ramach Dnia Otwartych Drzwi (DOD) naszego Ośrodka
oraz Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.


Dzień Otwartych Drzwi i Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to wydarzenia o charakterze otwartym tzn. w formie zwiedzania dedykowane są dla wszystkich osób. Udział w nich jako Wystawca związany jest z charakterem/typem prowadzonej działalności. Tym samym Dzień Otwartych Drzwi to wydarzenie typu kiermaszowego, do którego jako Wystawców zapraszamy wszystkie firmy, które prowadzą działalność nawiązującą do charakteru tego wydarzenia (rolnicza i okołorolnicza) oraz wzbogacające ofertę asortymentową dla zwiedzających. Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to wydarzenie dedykowane bezpośrednio dla hodowców wszystkich gatunków zwierząt, którzy zaprezentować chcą swoje zwierzęta podczas jej trwania. Oferujemy również bezpłatne stoiska dla rolników, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji prowadzących niekomercyjne doradztwo i szkolenia rolników oraz firm współpracujących w zakresie prowadzenia naszego pola doświadczalnego. Mając na uwadze powyższe prosimy o dokonanie odpowiedniego zgłoszenia:   

Grafika z treścią: zgłoszenie na Dzień Otwartych DrzwiZgłoszenie
na Dzień Otwartych Drzwi


Grafika z treścią: zgłoszenie na Świętokrzyską Wystawę Zwierząt HodowlanychZgłoszenie
na Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych


O imprezie...

Dzień Otwartych Drzwi organizowany jest w naszym Ośrodku corocznie i cieszy się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich naszego województwa oraz sąsiednich regionów. Stałym elementem wystawy jest prezentacja odmian roślin uprawnych i technologii na polu doświadczalnym naszej firmy. Posiadamy odpowiednie warunki, zaplecze i doświadczenie organizacyjne, co daje gwarancję udanej imprezy.

Wszystkich zainteresowanych rolnictwem, hodowlą zwierząt i ogrodnictwem serdecznie zapraszamy. Nasz Dzień Otwartych Drzwi to także wspaniała atrakcja dla całych rodzin - dzieci mają szanse zobaczyć z bliska wspaniałe okazy zwierząt gospodarskich i piękne maszyny rolnicze, a rodzice nabyć produkty tradycyjne, wyroby rękodzielnicze, sadzonki kwiatów i drzewek oraz zapoznać się ze sprzętem i urządzeniami, które zastosowanie niekoniecznie muszą znaleźć tylko i wyłącznie w gospodarstwach rolnych. Zwiedzającym umilać czas będą dodatkowo zespoły ludowe oraz występy świętokrzyskich artystów. Nasz DOD to wspaniała impreza na świeżym powietrzu i doskonała okazja na ciekawe spędzenie czasu.


Harmonogram:
  • 25 czerwca 2022 r. (sobota) - ocena zwierząt (dzień wewnętrzny poświęcony tylko hodowlanej ocenie zwierząt; brak części dla zwiedzajacych)
  • 26 czerwca 2022 r. (niedziela) - zwiedzanie stoisk wystawowych i pola doświadczalnego (w godzinach 9.00-16.00; prezentacja zwierząt)


Świętokrzyska wystawa zwierząt hodowlanych

Świętokrzyska wystawa zwierząt hodowlanych realizowana jest przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach operacji „Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej i roślinnej motorem nowoczesnego rolnictwa” Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest transfer wiedzy - innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i technologicznych w produkcji rolniczej i pokazanie roli postępu hodowlanego (roślinnego, zwierzęcego), jako ważnych aspektów nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa. Operacja kierowana jest przede wszystkim do rolników z województwa świętokrzyskiego prowadzących produkcję roślinną lub zwierzęcą, specjalistów branżowych z jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli instytutów badawczych i jednostek naukowych oraz związków hodowców bydła i trzody chlewnej. Realizacja projektu obejmuje organizację:

  • konferencji dla 50 osób, która zapewni transfer najnowszej wiedzy teoretycznej nt. postępu hodowlanego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • pokazu uprawy uproszczonej gleby (jako technologicznej i ekonomicznej alternatywy dla uprawy tradycyjnej) oraz pokazu bioróżnorodności gatunków i odmian roślin na polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice, które stanowić będą upowszechnienie postępu hodowlanego i technologicznego w produkcji roślinnej,
  • świętokrzyskiej wystawy zwierząt hodowlanych, która umożliwi zaprezentowanie roli postępu hodowlanego/genetycznego/biologicznego w chowie była, jako jednego z ważniejszych czynników wpływających na efektywność produkcji,
  • konkursu dla hodowców, który poprzez ocenę wartości hodowlanej krów i wyłonienie najlepszych okazów stanowić będzie formę uhonorowania najlepszych lokalnych hodowców.

Więcej informacji o pozostałych formch realizacji w ramch ww. operacji wkrótce.  

Poprzednie edycje naszego Dnia Otwartych Drzwi...

 

Z poważaniem
Jerzy Pośpiech
Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

 

do góry