Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Aktualne wskaźniki uwilgotnienia gleby w woj. świętokrzyskim

Aktualne wskaźniki uwilgotnienia gleby w woj. świętokrzyskim

2020-06-19

Tegoroczny czerwiec skutecznie uśpił czujność wszystkich zainteresowanych występującymi zmianami klimatycznymi w naszym kraju. Ani dziennikarze, ani rolnicy nie podejmują teraz tematu występowania suszy. Nic dziwnego - występujące opady i dość niska średnia temperatura przypominają nam lata 80 i 90.

Średnia temperatura na podstawie danych pochodzących ze stacji meteorologicznej Kielce-Suków w czerwcu (dane do 19 czerwca) wyniosła 16,7°C.

Biorąc pod uwagę ilość opadów, to dane zebrane do 19 czerwca wskazują, że spadło 67 mm wody, co jest wynikiem przewyższającym nawet lata umiarkowane. A musimy widzieć, że to jeszcze nie koniec miesiąca.

Poprawił się stan uwilgotnienia w kraju, choć można zauważyć wyraźny podział na część wschodnią - z większą wilgotnością i część zachodnią - z mniejszym wskaźnikiem uwilgotnienia.

W województwie świętokrzyskim, dane dotyczące uwilgotnienia gleby wskazują, że sytuacja na głębokości od 0 do 7 cm jest dobra, ale widać przechodzącą granicę stopnia uwilgotnienia w kraju. Część wschodnia województwa ma bardzo wysoką wilgotność (prawie do 85 %), a w części zachodniej stopień uwilgotnienia jest na poziomie 50%.

 

Wskaźnik wilgotności gleby - warstwa 0-7 cm (źródło: agrometeo.pogodynka.pl/obrazysat)

Padający deszcz poprawił również sytuację na głębokości od 7 do 28 cm. W województwie świętokrzyskim widać wyraźny podział na część zachodnią z mniejszym uwilgotnieniem i północno-wschodnią z większym.

 

Wskaźnik wilgotności gleby - warstwa 0-7 cm (źródło: agrometeo.pogodynka.pl/obrazysat)

Prognozy na kolejne 10 dni przewidują, że deszcze będą się pojawić, co ucieszy większość rolników. Nadal jednak można zauważyć złą sytuację na zachodzie kraju gdzie stopień uwilgotnienia jest na katastrofalnym poziomie.

Jarosław Nowak

Źródło:

  • meteomodel.pl/aktualne-dane-pomiarowe/
  • agrometeo.pogodynka.pl/obrazysat
  • www.windy.com
udostępnij
do góry