Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Aktualne zalecenia w produkcji sadowniczej

Aktualne zalecenia w produkcji sadowniczej

2021-08-24

Kończy się lato. Lato bardzo zróżnicowane pod kątem warunków pogodowych, opadów atmosferycznych i temperatur. Druga połowa sierpnia charakteryzowała się długotrwałym występowaniem rosy i często także mgły. Duża liczba godzin zwilżenia liści spowodowała zagrożenie ze strony patogenów, w związku z czym należy prowadzić staranną ochronę pozbiorczą i przedzbiorczą drzew owocowych.

W sadach czereśniowych jest obecnie duża presja ze strony raka bakteryjnego drzew pestkowych. Wycieki tzw. gumy widoczne są na młodych pędach, jak również na starych zaschniętych ranach. Do walki z tym patogenem należy zastosować środki miedziowe lub nawozy miedziowe. W okresie pozbiorczym jest zalecane wykonanie corocznego cięcia drzew. Po wykonaniu cięcia obowiązkowo stosujemy ww. preparaty. W tym czasie prowadzimy także nawożenie dolistne, dostarczamy roślinom boru, cynku, fosforu, potasu, magnezu - tak, aby drzewa mogły się wzmocnić i zmagazynować składniki pokarmowe przed okresem spoczynku zimowego. Czas od zbiorów do zimowego spoczynku jest dobry na zlecenie analizy glebowej i zwapnowanie gleby w sadzie. Ostatnio bardzo często docierają do nas informacje o liściach zwiniętych w „łódki”. Najprawdopodobniej jest to związane z uszkodzeniami mrozowymi części nadziemnej, powstałymi w zimie i na przedwiośniu tego roku. Dlatego tak ważne jest dokarmianie dolistne po zbiorach w celu regeneracji tkanek przewodzących.

W sadach śliwowych sytuacja jest zróżnicowana. Rozpoczęły się zbiory odmian wczesnych, więc w tych kwaterach skupiamy się na zbiorze. W kwaterach odmian średniopóźnych i późnych prowadzimy ochronę przeciw brunatnej zgniliźnie oraz owocówce śliwkóweczce. Do ochrony przeciw brunatnej zgniliźnie stosujemy preparaty np. Signum 33WG, Switch 62,5WG, Tobias-Pro 250EW. Natomiast na owocówkę śliwkóweczkę (zaobserwowano intensywne obloty) można zastosować np. Affirm 095SG, Coragen 200SC, Exirel 200SE.

W uprawie brzoskwiń i moreli mamy okres pozbiorczy, więc możemy przystąpić do cięcia oraz nawożenia dolistnego (azot, cynk, bor), kontynuując ochronę (produkty miedziowe).

Po zebraniu owoców w sadach wiśniowych możemy przystąpić do cięcia drzew, nawożenia dolistnego, dalszej ochrony. Wykonanie cięcia drzew wskazane jest corocznie, jest bowiem korzystniejsze i zdrowsze dla roślin niż cięcie wiosenne. Nawożenie dolistne opieramy głównie na azocie, cynku, borze, fosforze, potasie. Ma ono celu zgromadzenie zapasów w tkankach oraz regenerację uszkodzonych tkanek.

W sadach jabłoniowych sytuacja jest zróżnicowana, ale intensywna ochrona trwa nieprzerwanie. Duża liczba godzin zwilżenia liści stwarza zagrożenie ze strony patogenów grzybowych. Do ochrony możemy użyć preparatów opartych na kaptanie (Malvin 80WG, Pastor 80WG, Merpan 80WG), dodynie (Carpene 544SC, Diana 500SC, Syllit 544SC). W odmianach jesiennych wykonujemy również zabiegi przeciw chorobom przechowalniczym owoców. Jeśli chodzi o szkodniki, konieczne są intensywne lustracje, ponieważ obloty np. owocówki jabłkóweczki II pokolenia czy zwójek są bardzo zróżnicowane pod względem położenia sadu i wcześniejszej ochrony. Jeśli będzie potrzeba wykonania zabiegu zwalczającego populację, możemy użyć preparatów np. Affirm 095SG, Coragen 200SC, Delegate. Kontynuujemy intensywne dokarmianie owoców wapniem, w celu lepszego wybarwienia owoców stosujemy naprzemiennie z wapniem fosfor, mangan, potas.

W sadach gruszowych jest zagrożenie ze strony raka bakteryjnego oraz zarazy ogniowej. Do zwalczania należy użyć preparatów miedziowych (Miedzian 50WP, Viflo Cu). Wykonujemy również zabiegi poprawiające przechowywanie owoców np. Bellis 38WG, Geoxe 50WG, Switch 62,5 WG. Ze strony szkodników zwracamy szczególną uwagę na miodówki. Jeśli wystąpi zagrożenie to można zastosować preparaty np. Delegete + Sillac, Abamax 018EC, Vertigo 018EC. Kontynuujemy intensywne nawożenie dolistne wapniem, borem, krzemem.

W celu zastosowania innych preparatów ochrony roślin z podanych grup chemicznych należy zapoznać się z aktualnym programem ochrony roślin lub skontaktuj się z naszym doradcą.

Pamiętaj: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Grzegorz Jurkowski

udostępnij
do góry