Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Badania opryskiwaczy polowych - od 1 stycznia nowe wymagania

Badania opryskiwaczy polowych - od 1 stycznia nowe wymagania

2021-01-07

opryskiwacz polowy

Przypominamy - z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana wymagań w zakresie przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował jednostki prowadzące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych, że od 1 stycznia 2021 r. po 7-letnim okresie vacatio legis, nastąpiła zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, od 1 stycznia 2021 r., w opryskiwaczu ciągnikowym lub samobieżnym polowym innym niż dozujący ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo - po ich demontażu - z belki polowej opryskiwacza.

Zmieniły się także wymagania techniczne dla ręcznego i elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy (wymagania określone są w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe, po 1 stycznia 2021 r., prowadzenie badań opryskiwaczy polowych jest możliwe wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań.

Więcej o zmianach pisaliśmy w tym artykule.

 

Jarosław Nowak

Źródło: PIORiN, piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/zmiana-wymagan-w-zakresie-przeprowadzania-badan-opryskiwaczy-polowych,414.html

udostępnij
do góry