Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Czy termin siewu jest istotny dla uprawy?

Czy termin siewu jest istotny dla uprawy?

2020-03-26

Dobry gospodarz ma świadomość, że proces przygotowania gleby powinien odbywać we właściwy sposób.

Przystępując do przygotowania gleby należy mieć na uwadze wiele kwestii, m.in.:

  • czy istnieje zagrożenie wystąpienia chorób z poprzednich sezonów wegetacyjnych?
  • czy gleba ma odpowiednią żyzność, mając na uwadze wcześniejsze uprawy oraz nawozy, które zostały zastosowane na danym polu?
  • jak skutecznie nawodnić pole?

Warto również rozważyć zastosowanie najnowszych technik oraz technologii, aby zmaksymalizować wydajność oraz zmniejszyć koszty poniesione w trakcie całego procesu.

Bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego łoża siewnego. Jego zadaniem jest zapewnienie nasionom odpowiednich warunków, zapewniających szybkie i równomierne wschodzenie. Prawidłowo przygotowane łoże siewne posiada wiele właściwości, m.in.::

  • absorbuje ulewne deszcze (brak zaskorupiania się i erozji),
  • działa jako bariera dla parowania,
  • zapewnia kapilarny transport wody dla kiełkujących nasion,
  • działa jako rezerwa składników odżywczych, wody oraz tlenu, aby wspierać rozwój korzeni.

Istotnym jest, aby poświęcić czas na ocenę warunków polowych już wczesną wiosną, a zwłaszcza zwrócić uwagę na stan wilgotności gleby. Gleby o różnych fakturach inaczej reagują na wilgoć. Gleby gliniaste (jak również gliny ilaste) stwarzają więcej trudności w uprawie podczas mokrych lat, niż gleby o mniejszej zawartości gliny. Wynika to z faktu, iż woda szybciej infiltruje gruboziarniste gleby teksturowane, gdy gleba nie jest nasycona. W mokrych warunkach glebowych ciężkie ciągniki mogą powodować zagęszczenie gleby. Po zagęszczeniu gleby jej uprawa prowadzi do powstania niejednorodnych brył o dużych rozmiarach, które w negatywny sposób wpływają na przygotowanie gleby pod siew. Niejednolita gleba uniemożliwia stałą głębokość siewu oraz szybsze wschody.

Bardzo istotnym elementem podczas przygotowania gleby jest efekt temperatury. Wpływa on na szybkość, z jaką rośliny rozwijają się w swoich etapach, wytwarzają liście, pędy oraz inne części. Proces rozwoju roślin postępuje szybciej, gdy temperatura wzrasta między temperaturą podstawową a optymalną, podobnie rozwój spowalnia się w niższych temperaturach. Umiejętne zarządzanie gospodarstwem może przeciwdziałać negatywnym skutkom zarówno zbyt wysokiej, jak i zbyt niskiej temperatury, a szczególnie mrozów.

Jakub Lipnicki

Źródło:

  • www.gospodarz.pl
  • www.farmer.pl
udostępnij
do góry