Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Czym jest rolnictwo regeneratywne?

Czym jest rolnictwo regeneratywne?

2021-02-03

traktor, orka, pole

W ostatnim okresie powstaje wiele nowych projektów, dotyczących modelu rozwoju rolnictwa. Obserwuje się tendencję odchodzenia od zasad rolnictwa intensywnego, przemysłowego. Jedną z takich propozycji jest rolnictwo regeneratywne.

Rolnictwo regeneratywne to takie rolnictwo, którego głównym celem jest odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby (a szerzej - agroekosystemów), poprzez prowadzenie takiej produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu. Rolnictwo regeneratywne to rolnictwo charakteryzujące się ujemnym śladem węglowym (ang. Carbon Negative Agriculture),. redukującym CO2.

Rolnictwo regeneratywne wykorzystuje szereg założeń z systemu rolnictwa integrowanego, ekologicznego, permakultury (samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych) i rolnictwa precyzyjnego.

Zadania i cele realizowane w rolnictwie regeneratywnym

 • produkcja wysokiej jakości żywności oraz paszy,
 • prawidłowa gospodarka materią organiczną gleby,
 • poprawa właściwości bio-fizyko-chemicznych (zwłaszcza pH) i wzrost potencjału plonotwórczego gleby,
 • ochrona gleby, wody i powietrza przed skażeniami pochodzenia rolniczego,
 • ograniczenie nakładów materiałowych (środki ochrony roślin, nawozy mineralne),
 • oszczędność energii.

Zasady gospodarowania w rolnictwie regeneratywnym

 • odpowiednia (prawidłowa) gospodarka materią organiczną gleby - bilans materii organicznej w płodozmianie powinien być dodatni,
 • zwiększenie żyzności gleb,
 • produkcja żywności wysokiej jakości oraz odpowiedniej jakości pasz,
 • ochrona gleby, wody i powietrza przed skażeniami, szczególnie pochodzenia rolniczego,
 • zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin i nawozów,
 • oszczędność nakładów energetycznych , uproszczenia uprawowe,
 • zwiększenie bioróżnorodności agroekosystemów, gleby i lądowych,
 • kształtowanie kulturowego krajobrazu rolniczego.

Praktyki rolnicze w rolnictwie regeneratywnym

 • bezorkowa uprawa gleby,
 • uprawa roślin okrywowych,
 • uprawa roślin na zielony nawóz,
 • zwiększenie bioróżnorodności uprawianych roślin - więcej gatunków w płodozmianie,
 • zwiększenie retencji wody w glebie,
 • połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą,
 • dbałość o dobrostan zwierząt,
 • stosowanie nawozów naturalnych,
 • ograniczenie zużycia nawozów - zrównoważone nawożenie i ograniczenie ilości środków ochrony roślin - integrowana ochrona roślin,

Rolnictwo regeneratywne realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego.

Krzysztof Domagała

Źródło:

 • www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rolnictwo-regeneratywne-moda-potrzeba-czy-koniecznosc,101707.html
 • Czy rolnictwo regeneratywne to moda czy potrzeba? magazyn Agro Profil, autor: dr inż Aleksandra Wieremczuk
 • (ang.) https://podcasts.apple.com/au/podcast/ground-cover/id1479675823
udostępnij
do góry