Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Czym jest zrównoważony system żywnościowy?

Czym jest zrównoważony system żywnościowy?

2021-01-13

kosz, warzywa, ludzie

Zrównoważony system żywnościowy jest rodzajem systemu żywnościowego, który zapewnia zdrową żywność dla ludzi i tworzy zrównoważone systemy środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

Zrównoważone systemy żywnościowe zaczynają się od rozwoju zrównoważonych praktyk rolniczych, rozwoju bardziej zrównoważonych systemów dystrybucji żywności, stworzenia zrównoważonej diety i ograniczenia marnotrawienia żywności w całym systemie. Zrównoważone systemy żywnościowe znajdują się w centrum programów politycznych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, takich jak proponowany program Komisji Europejskiej - Europejski Zielony Ład.

Jest kilka definicji zrównoważonego systemu żywnościowego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) definiuje zrównoważony system żywnościowy w następujący sposób. Zrównoważony system żywnościowy (SFS) to system żywnościowy, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i odżywianie dla wszystkich w taki sposób, aby nie narażać ekonomicznych, społecznych i środowiskowych podstaw zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia przyszłych pokoleń. To oznacza, że: jest opłacalny przez cały czas (stabilność ekonomiczna); przynosi szerokie korzyści dla społeczeństwa (zrównoważenie społeczne); ma pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko naturalne (zrównoważenie środowiskowe).

Organizacja American Public Health Association (APHA) definiuje zrównoważony system żywnościowy jako taki, który zapewnia zdrową żywność w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb żywieniowych, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowych ekosystemów, które mogą również zapewnić żywność dla przyszłych pokoleń przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. Zrównoważony system żywnościowy wspiera lokalną infrastrukturę produkcji i dystrybucji żywności oraz sprawia, że s​​pożywna żywność jest dostępna i przystępna cenowo dla wszystkich. Ponadto jest humanitarny i sprawiedliwy, chroniąc rolników i innych pracowników, konsumentów i społeczności.

Unia Europejska definiuje zrównoważony system żywnościowy jako system, który dostarcza i promuje bezpieczną, pożywną i zdrową żywność o niskim wpływie na środowisko dla wszystkich obecnych i przyszłych obywateli UE w sposób, który chroni środowisko naturalne i jego usługi ekosystemowe, jest solidny i odporny, dynamiczny gospodarczo, sprawiedliwy i oraz społecznie akceptowalny. Czyni to bez uszczerbku dla dostępności pożywnej i zdrowej żywności dla osób mieszkających poza UE, ani bez szkody dla ich środowiska naturalnego.

Przejście do zrównoważonego systemu żywnościowego jest priorytetem Unii Europejskiej. W styczniu 2020 roku UE umieściła przejście na zrównoważony system żywnościowy w centrum Europejskiego Zielonego Ładu.

Krzysztof Domagała

Źródło:

  • seria publikacji pt.: „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym” www.ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-wieloletniego-2015-2019
  • qaz.wiki/wiki/Sustainable_food_system
udostępnij
do góry