Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Interwencja Rolnictwo ekologiczne w 2023 roku

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w 2023 roku

2023-01-03

Rolnictwo ekologiczne w 2023 roku

Od 2023 roku Plan Strategiczny WPR zakłada podejmowanie 5-letnich zobowiązań w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne.

Jest to kontynuacja wsparcia wdrażanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, to znaczy wsparcia do powierzchni różnych grup upraw tj.: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych, jagodowych, sadowniczych ekstensywnych, paszowych oraz trwałych użytków zielonych (TUZ), prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie konwersji i po okresie konwersji.

Całkowity budżet interwencji na lata 2023-2027 wynosi około 905 mln EUR.

Nowe rozwiązania w porównaniu do poprzedniego działania to m.in:

  1. Płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi (dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha użytków rolnych) płatność w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju uprawy. Szacowana stawka płatności - 1 640 zł/ha.
  2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą obsada zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dodatkowa szacowana płatność do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej - 573 zł/ha.

Stawki Płatności w 2023 roku

Lp.

Pakiety rolnictwa ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki płatności

Stawki Płatności z premią *

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1 697 zł/ha

2270 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

3021 zł/ha

3594 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 856 zł/ha

2429 zł/ha

4

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji

3105 zł/ha

3678 zł/ha

4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji

2495 zł/ha

3068 zł/ha

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

1326 zł/ha

 

1899 zł/ha

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

1638 zł/ha

2211 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

1043 zł/ha

1616 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1571 zł/ha

2144 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

2391 zł/ha

2964 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 856 zł/ha

2429 zł/ha

10

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

1 961 zł/ha

2534 zł/ha

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

2213 zł/ha

 

10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

1326 zł/ha

1899 zł/ha

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

1504 zł/ha

2077 zł/ha

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

1043 zł/ha

1616 zł/ha

* Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

Kamil Kacuga

udostępnij
do góry