Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Jak materia organiczna wpływa na glebę?

Jak materia organiczna wpływa na glebę?

2020-10-12

Materia organiczna występuje w glebie w różnym stężeniu, w zależności od sposobu użytkowania gleby, rotacji roślin, intensyfikacji rolnictwa, obecności plonów, jak również wskaźnika nawożenia organicznego. Należy pamiętać, że gleba to mieszanka minerałów, organizmów żywych i martwych oraz powietrza i wody.

Materia organiczna ma znaczenie przy wskaźnikach, które informują o właściwościach fizykochemicznych, do których należą zdolności sorpcyjne, buforowe oraz o procesach biologicznych, które wpływają na różne przemiany aktywności biologicznej. Wysoka zawartość próchnicy pozytywnie wpływa na stabilizację struktury, obniża podatność na zagęszczenia, a co najważniejsze zmniejsza degradację powstałą przez erozję wietrzną oraz wodną. Stabilizacja zasobów organicznych wpływa na prawidłową produktywność funkcji gleb. Próchnica w glebie występuje w różnych proporcjach. Zróżnicowanie zawartości próchnicy wynika m.in: z położenia w terenie, uziarnienia oraz stosunków wodnych. Gleby hydrogeniczne wykazują bardzo wysoką zawartość materii. Są to czarnoziemy oraz gleby torfowe. Gleby lekkie, które nie obejmują działania wód gruntowych, a położone są w wyższych obszarach charakteryzują się bardzo niską zawartością próchnicy. Materia organiczna w glebie uzależniona jest od wielu czynników m.in: sposobu użytkowania ziemi, intensyfikacji rolnictwa, rotacji roślin, obecności poplonów, ale również od wysokości wskaźnika nawożenia organicznego.

Mając na uwadze wybór upraw na danym terenie należy pamiętać, że polskie ziemie nie są bogate w próchnicę.

Jakub Lipnicki

Źródło:

  • www.swiatrolnika.info
  • www.kalendarzrolnikow.pl
udostępnij
do góry