Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Misja: zdrowe gleby i żywność

Misja: zdrowe gleby i żywność

2021-10-07

W ramach programów badawczych Horyzont 2021-2027 zorganizowano misję: zdrowe gleby i żywność (ang. mission: soil health and food). Misja jest to zbiór skoordynowanych działań ukierunkowanych na osiągniecie wspólnego celu.

Misja powinna mieć oddolne podejście, wykorzystywać innowacje, mieć wymierny cel oraz powinna być odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Misja: zdrowe gleby i żywność jest prowadzona i kierowana przez grupę roboczą. Polskę reprezentuje w niej prof. Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Uzasadnieniem dla powstania takiej misji jest zły stan gleb w Europie:

 • 60-70% gleb w Europie uznaje się za niezdrowe,
 • 65-75% ma zbyt wysoką zawartość składników pokarmowych, które mają wpływ na eutrofizacje wód,
 • 24% gleb narażonych jest na erozję wodną,
 • 25% podlega procesom pustynnienia,
 • gleby uprawne tracą węgiel w tempie 0,5% rocznie.

Szacuje się, że procesy degradacji gleb powodują straty ok. 50 mld euro rocznie. Degradacja gleb prowadzi do zanieczyszczenia ekosystemów, utraty bioróżnorodności, zmian krajobrazu rolniczego, jest ogromnym zagrożeniem bezpieczeństwa żywności. Zmiany klimatyczne (susze, ulewy) nasilają procesy degradacji gleb.

Podstawowe cele, jakie planuje się uzyskać w ramach misji to:

 • poprawa jakości gleb (zdrowia gleb),
 • produkcja wysokiej jakości żywności,
 • organizacja łańcuchów dostaw żywności wysokiej jakości,
 • ochrona środowiska, klimatu,
 • świadczenie usług ekosystemowych przez glebę, np. sekwestracja węgla, retencja wodna.

Aby osiągnąć te cele zamierza się prowadzić badania naukowe, tworzyć żywe laboratoria glebowe w terenie, prowadzić dokładny monitoring stanu gleb (co najmniej 8 wskaźników), a także wzmocnić usługi doradcze dla rolników. Niezbędne jest również zaangażowanie rolników i przemysłu we wprowadzanie korzystnych praktyk dla zdrowia gleby. Podstawowe znaczenie dla osiągniecia zakładanego celu będzie miała współpraca między naukowcami, doradcami, rolnikami i politykami (tworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych). Program będzie promowany w internecie poprzez filmy, prezentacje, webinaria, broszury i artykuły.

Zdrowe gleby to życie - tak w skrócie można podsumować ideę tego programu.

Krzysztof Domagała

Źródło:

 • ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/National_Libraries/Poland/Conference_material/Wyzwania_misji__Troska_o_glebe_to_troska_o_zycie__do_2030_roku.pdf
 • cordis.europa.eu
udostępnij
do góry