Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych

Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych

2018-01-29

W ramach systemu badania odmian Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są na terenie całego kraju doświadczenia z wieloma gatunkami roślin uprawnych. Doświadczeniami kieruje, i nadzoruje je, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyniki doświadczeń prezentowane są na stronie internetowej COBORU oraz w formie broszur i publikacji pracowników COBORU w prasie rolniczej.

Poniżej prezentujemy w formie zestawienia wyniki syntezy z trzylecia (2015-2017) zbóż jarych tj. pszenicy jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego, owsa.
Legenda:

 • A1 - przeciętny poziom agrotechniki
 • A2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne nawozy wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

 

1. Pszenica jara

 Jakościowe chlebowe (grupa A) 

A1  A2
1. Nimfa - 71,9 dt/ha
1. Rusałka - 80,4 dt/ha 
2. Jarlanka - 71,6 dt/ha
2. WPB Skye - 79,7 dt/ha
3. WPB Skye - 71,4 dt/ha
3. Goplana - 79,6 dt/ha
4. Goplana - 71,3 dt/ha
4. Nimfa - 78,8dt/ha
5. Rusałka - 71,2 dt/ha
5. Tybalt - 78,7 dt/ha

 

Chlebowe (grupa B)

A1 A2
1. Frajda - 72,7 dt/ha 1. Harenda - 79,5 dt/ha
2. Harenda - 72,2 dt/ha 2. Frajda - 78,9 dt/ha
3. Kamelia - 67,6 dt/ha 3. Kamelia - 75,9 dt/ha

 

2. Jęczmień jary 

2.1. Odmiany pastewne
A1
A2
1. KWS Harris - 73,4 dt/ha
1. KWS Harris - 81,9 dt/ha
2. KWS Vermont - 71,5 dt/ha
2. KWSVermont - 81,2 dt/ha
3. Teksas - 71,5 dt/ha
3. Airway - 79,1 dt/ha
4. Soldo - 71,2 dt/ha
4. Paustian - 79,1 dt/ha
5. Airway - 71,1 dt/ha
5. Soldo - 78,8 dt/ha
 
2.2. Odmiany browarne
A1
A2
1. RGT Planet - 73,3 dt/ha
1. Bente - 81,5 dt/ha
2. Bente - 73,1 dt/ha
2. RGT Planet - 80,9 dt/ha
3. KWS Cantton - 73,1 dt/ha
3. KWS Cantton - 80,3 dt/ha
4. Esma - 73,0 dt/ha
4. Esma - 79,7 dt/ha
5. Nokia - 71,6 dt/ha
5. Xante - 79,3 dt/ha

 

3. Pszenżyto jare 

A1
A2
1. Mamut - 69,8dt/ha
1. Mamut - 75,0 dt/ha
2. Mazur - 68,6  dt/ha
2. Sopot - 74,0 dt/ha
3 . Sopot - 68,5 dt/ha
3. Mazur - 73,4dt/ha
4. Dublet - 67,3dt/ha
4. Dublet - 73,1dt/ha
5. Andrus - 66,0 dt/ha
5. Milewo - 71,5 dt/ha

 

4. Owies 

Doświadczenia prowadzono na jednym poziomie agrotechniki.

 1. Kozak - 69,1 dt/ha
 2. Komfort - 68,9 dt/ha
 3. Bingo - 68,6 dt/ha
 4. Harnaś - 68,5 dt/ha
 5. Romulus - 68,1 dt ha

Opracował
Krzysztof Domagała

Źródło:

 • Nowoczesna uprawa, nr 1 /2018
 • Anna Skrzypek, COBORU Słupia Wielka, „Dobre na mąkę”
 • Joanna Szarzyńska, COBORU Słupia Wielka, „Jęczmień jary nadal dość popularny”
 • Andrzej Najewski, COBORU Słupia Wielka, „Mało pszenżyta jarego”
 • Aneta Popek, COBORU Słupia Wielka, „Owies na pół miliona”

 

udostępnij
do góry