Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Nawozy od 15 lutego?

Nawozy od 15 lutego?

2020-02-10

Ważną kwestią dla wszystkich producentów rolnych zajmie się na najbliższym posiedzeniu (we wtorek, 11 lutego) Rada Ministrów. Posiedzenie będzie dotyczyć rozporządzenia umożliwiającego wcześniejsze stosowanie nawozów azotowych.

Resort gospodarki morskiej odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną wód wystąpił do komisji Europejskiej z wnioskiem o możliwość przyspieszenia stosowania nawozów azotowych we wcześniejszym wiosennym terminie. Podyktowane jest to warunkami klimatycznymi występującymi na obszarze całego kraju, gdzie praktycznie nie było zimy, a wegetacja roślin cały czas trwa i widać w wielu przypadkach niedobory pokarmowe. Przeciąganie terminu wiosennej dawki azotu byłoby wręcz nieuzasadnione.

Jak zwracają uwagę rolnicy, terminy stosowania nawozów w dobie następujących zmian klimatu są całkowicie niedopasowane. Powtarzające się coraz częściej niedobory wody jesienią i w innych terminach powodują, że stosowanie wszelkich nawozów, czy to w stanie płynnym, stałym, czy to nawozów mineralnych lub naturalnych jest niemożliwe. Dlatego też korzystnym byłoby stosowanie nawozów uzależnić od panujących warunków pogodowych.

Obecnie, biorąc pod uwagę przepisy zgodne z obowiązującym od 2018 r. programem azotowym, nawozy azotowe można wiosną stosować od 1 marca, a jesienią - w zależności od położenia gospodarstwa - od 15, 20 lub 25 października.

Jarosław Nowak
Źródło: www.agronews.com.pl

udostępnij
do góry