Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/PIORiN obniża stawki opłat

PIORiN obniża stawki opłat

2020-11-09

Z uwagi na trudności występujące w sektorze rolniczym wynikające ze środków wprowadzonych w okresie obowiązywania na obszarze Polski stanu epidemii, w bieżącym sezonie produkcyjnym, a także w roku 2021, będą obowiązywały obniżone stawki za czynności kontrolne w latach 2020-2021.

Przepisy nowych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zmieniają niektóre zasady naliczania opłat oraz wprowadzają nowe stawki opłat, pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa funkcjonują od dnia 27 października 2020 roku.

Nowe regulacje zawarte są w następujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  • rozporządzenie MRiRW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1771);
  • rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1770).

Nowy „cennik” dotyczy badań laboratoryjnych, pobierania prób, inspekcji i innych czynności, wykonywanych przez inspektorów w ramach kontroli urzędowych, innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług.

Podstawowa zmiana polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu realizacji danej czynności, z wyłączeniem badań laboratoryjnych, dla których stawki zostały określone w sposób analogiczny jak dotychczas. Stawki w latach 2020-2021 będą obniżone i tak stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole lub świadczącej usługi wyniesie 41,28 zł (od 2022 roku - 55 zł), a stawki za badania laboratoryjne będą utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Jarosław Nowak

Źródło: www.piorin.gov.pl

udostępnij
do góry