Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Platforma Sygnalizacji Agrofagów wyróżniona!

Platforma Sygnalizacji Agrofagów wyróżniona!

2020-12-18

Popularna wśród rolników i doradców Platforma Sygnalizacji Agrofagów została wyróżniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Decyzją ministra, Państwowy Instytut Badawczy został uhonorowany wyróżnieniem za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r.”. Przedmiotem wyróżnienia było „Opracowanie, wdrożenie, upowszechnienie internetowego serwisu informacyjnego oraz postępu w rolnictwie poprzez Platformę Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl)”.

Serwis informacyjny Platforma Sygnalizacji Agrofagów zawiera kompleksową, bardzo bogatą bazę opracowań wspierających producentów, przedsiębiorców rolnych w zakresie wypełniania i przestrzegania wymogów integrowanej ochrony. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dostępne dla każdego zainteresowanego opracowania są oparte na solidnej i sprawdzonej wiedzy naukowej popartej doświadczeniami środowisk naukowych.

Dzięki powszechnemu dostępowi do bazy danych monitoringu i sygnalizacji występowania chorób i szkodników z informacji korzystają przede wszystkim producenci rolni, plantatorzy roślin sadowniczych, służby doradcze, zrzeszenia i stowarzyszenia, takie jak: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Polska Izba Nasienna, jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i inne. Pozwala to, zwłaszcza producentom rolnym, na podjęcie szybkiej decyzji o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego.

Portal internetowy Platforma Sygnalizacji Agrofagów uruchomiono w 2016 roku w Instytucie Ochrony Roślin - PIB. Związane to było z coraz większymi oczekiwaniami i wymaganiami integrowanej ochrony (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 21 października 2009 r., Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony na lata 2018 - 2022). Powstanie Platformy było możliwe dzięki ścisłej współpracy wielu jednostek: naukowych, branżowych związanych z rolnictwem (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz inne jednostki związane z rolnictwem).

Jarosław Nowak
Źródło: www.ior.poznan.pl

udostępnij
do góry