Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje branżowe/Produkty bez GMO będą odpowiednio oznakowane

Produkty bez GMO będą odpowiednio oznakowane

2019-02-06

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa projekt ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Według założeń projektu, po wprowadzeniu nowych przepisów konsumenci będą mieć dostęp do informacji o sposobie wytwarzania żywności i pasz, jeśli chodzi o wykorzystanie GMO. Ma to pomóc konsumentom dokonywać świadomego wyboru przy zakupach, bez wprowadzania ich w błąd. Wzmocniona zostanie też konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych na światowym rynku, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą wytwarzane bez udziału GMO (tj. takich, których produkcja opiera się o pasze produkowane z rodzimych źródeł białka roślinnego, a nie z importowanej, genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej).

Według pomysłodawców projektu dobrowolny system znakowania produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt karmionych paszami bez GMO może być też zachętą dla producentów pasz do produkcji pasz w oparciu o krajowe rośliny wysokobiałkowe wyprodukowane bez udziału genetycznie zmodyfikowanej soi. Działanie to ma pomóc działaniom polskiego rządu w realizacji zwiększenia udziału wykorzystania upraw rodzimych roślin białkowych na cele paszowe.

Nadzór nad stosowaniem znakowania „wolne od GMO” ma zostać powierzony Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Handlowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Rafał Sieroń
Źródło: MRiRW

udostępnij
do góry