Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Przypominamy: ułatwienia w ochronie roślin nadal obowiązują

Przypominamy: ułatwienia w ochronie roślin nadal obowiązują

2020-06-19

Przypominamy: w zakresie ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (tzw. specustawie koronawirusowej) dodano artykuł, który wprowadził czasowo zmiany.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się:

  • czasowe zawieszenie wymagań dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.
  • czasowe zawieszenie obowiązku poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, przy czym sprzęt ten przed ogłoszeniem tych stanów został podany okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej. Pierwsze badanie w celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu powinno być zostać przeprowadzone w okresie trwania na obszarze RP stanu zagrożenia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
  • w przypadku wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego czasowo zawieszono wymagania dotyczące dołączenia do planów zabiegu stosownego oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą ten zabieg;
  • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Główny Inspektor przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin nie przeprowadza kontroli w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej.

Niezależnie od wprowadzonych zmian, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o tym, że przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy, którzy nie mogą obecnie uczestniczyć w szkoleniach, wszelkie informacje dotyczące ochrony roślin, w tym ograniczania zagrożeń w tym zakresie, mogą znaleźć na stronie www.agrofagi.com.pl.

Jarosław Nowak

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

udostępnij
do góry