Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Rok 2020 ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin

Rok 2020 ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin

2020-01-02

W grudniu 2018 roku zgromadzenie ogólne ONZ na wniosek Finlandii ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Głównym celem jest podniesienie znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym, takich jak głód, ubóstwo, zagrożenia dla środowiska i rozwoju gospodarczego.

Szacuje się, że straty uprawach spowodowane przez organizmy szkodliwe dla roślin sięgają 40%. Choroby powodują straty w wysokości 220 mld dol. rocznie, a szkodniki - 70 mld dol.

W ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin określono szczegółowe cele do realizacji. Oto one:

  • Podniesienie świadomości opinii publicznej i osób podejmujących decyzje co do znaczenia zdrowia roślin na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym oraz roli zdrowia roślin w rolnictwie zrównoważonym i dzięki temu podniesienie bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie globalnym poprzez zapobieganie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.
  • Ochrona środowiska, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi, zapobieganie stratom w ekosystemach.
  • Wprowadzanie udogodnień w rozwoju gospodarczym, zastosowanie globalnie zsynchronizowanych i uzasadnionych naukowo środków fitosanitarnych.
  • Podejmowanie i wzmacnianie wysiłków prowadzonych na poziomie globalnym regionalnym i krajowym wobec intensyfikacji wymiany handlowej i pojawiających się nowych zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu
  • Mobilizacja poparcia politycznego na poziomie globalnym i krajowym dla spraw związanych ze zdrowiem roślin.
  • Podniesienie nakładów ponoszonych na systemy ochrony zdrowia roślin i służby ochrony roślin na poziomach globalnym i krajowym.

Powyższe cele będą realizowane poprzez publikacje naukowe, konferencje międzynarodowe i krajowe seminaria, warsztaty polowe, programy telewizyjne, a także artykuły w prasie rolniczej.

Problematyka ochrony roślin jest jednym głównych obszarów działalności informacyjnej ŚODR w Modliszewicach planowanych na 2020 rok. W artykułach publikowanych w miesięczniku „Aktualności Rolnicze” oraz na www.sodr.pl będziemy zwracać uwagę na stosowanie przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego, zasad integrowanej ochrony roślin, zwalczanie fuzarioz zbóż, zastosowanie nowych środków ochrony roślin oraz stosowanie nowych rozwiązań w technice ochrony.

Krzysztof Domagała
Źródło: piorin.gov.pl

udostępnij
do góry