Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Trawy na nasiona

2019-12-20

Plantacje nasienne traw można zakładać na glebach żyznych, o pH od 5,6 do 6,5, głębokiej warstwie ornej i o uregulowanych stosunkach wodnych. Nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.

Stanowisko pod uprawę powinno być wolne od uciążliwych chwastów jednoliściennych, np.: perzu właściwego, stokłosy miękkiej czy owsa głuchego. Najlepsze stanowiska uzyskuje się po roślinach okopowych i strączkowych. Do zasiewu trawy nie nadają się pola, gdzie wcześniej stosowano herbicydy długo zalegające w glebie.

Wymagana jest izolacja przestrzenna od innych upraw traw nasiennych:

  • dla materiału siewnego kategorii elitarny:
    • plantacje do 2 ha - 200 metrów,
    • ​plantacje powyżej 2 ha - 100 metrów.
  • dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany:
    • plantacje do 2 ha - 100 metrów,
    • plantacje powyżej 2 ha - 50 metrów.

Terminy siewu

Wiosną lub jesienią - jako wsiewka w zboże ozime lub jare oraz groch. Ilość wysiewu rośliny towarzyszącej wynosi 50% normy i wysiewa się ją w pierwszej kolejności na głębokość 4 cm. Następnie sieje się trawę na głębokość od 1 do 2 cm w poprzek rzędów. Ilość wysiewu trawy, rozstawa rzędów i głębokość zależy od gatunku i odmiany.

Siew w zboże ozime zapewnia dobre wschody, lepiej rozwinięte siewki trawy po sprzęcie zboża, wyższy plon nasion trawy, ale konieczne jest zniszczenie miotły zbożowej i samosiewów zbóż. Zaletą siewu w rośliny jare jest brak samosiewów zbóż i miotły zbożowej, ale jest gorsze rozkrzewienie roślin, niższy plon nasion w pierwszym roku oraz złe wschody w przypadku suchej wiosny.

Siew czysty - termin siewu, rozstawa rzędów oraz głębokość zależy od danego gatunku i odmiany. Kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, kostrzewa trzcinowa, czerwona i łąkowa - powinna być wysiana najpóźniej do 30 czerwca. W przypadku życic zalecany jest termin siewu od 25 sierpnia do 10 września. W cieplejszych rejonach kraju termin ten może być opóźniony o 7 dni.

Do siewu należy używać zdrowego, wolnego od czynników chorobotwórczych materiału siewnego.

Pielęgnacja wiosenna i po zbiorze nasion

W przypadku wystąpienia pleśni śniegowej, przed zastosowaniem nawożenia wiosennego, zalecane jest bronowanie plantacji w poprzek rzędów broną średniociężką.

Po wymłóceniu resztki powinny zostać zgrabione i wywiezione z plantacji. Po zbiorze nasion i przykoszeniu uprawy należy zastosować pełne nawożenie mineralne. Jesienny odrost trawy jest koszony w połowie października.

Zbiór nasion może być jednofazowy kombajnem w czasie od dojrzałości woskowej do pełnej dojrzałości nasion. Sposób ten jest zalecany na plantacjach wyległych i nie przerośniętych odrostem. Zbiór dwufazowy - wykonuje się w czasie, gdy plantacja brunatnieje i osadka kłosowa jest jeszcze zielona, występują pierwsze objawy osypywania się nasion. Koszenie wykonuje się z rosą, wczesnym rankiem. Po 3 - 6 dniach dokonywany jest omłot kombajnem (wilgotność nasion powinna wynosić około 20%). Zebrane nasiona wymagają wstępnego oczyszczenia oraz dosuszenia do wilgotności poniżej 14%.

Krystyna Chrabąszcz
Źródło: Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. 

 

udostępnij
do góry