Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Uwaga na śmietkę kapuścianą

Uwaga na śmietkę kapuścianą

2020-05-22

Śmietka kapuściana jest jednym z groźniejszych szkodników w uprawie kapusty głowiastej. W ciągu całego okresu wegetacji roślin żywicielskich może wystąpić kilka pokoleń szkodnika.

Pierwsze pokolenie pojawia się zazwyczaj już na początku kwietnia, gdzie wylęgłe samice rozpoczynają składanie jaj do ziemi. Jaja wielkości około 1 mm, po 100-150 sztuk w niewielkich złożach znajdują się nieopodal szyjki korzeniowej roślin żywicielskich, w tym kapusty. Po 4-9 dniach z jaj wylęgają się larwy, które żerują na korzeniach przybyszowych, a potem na szyjce korzeniowej. Po upływie 3-4 tygodni larwy przepoczwarczają się w glebie - dając początek drugiemu pokoleniu. Drugie pokolenie śmietki pojawia się w lipcu-sierpniu, a trzecie we wrześniu i październiku.

Larwy śmietki kapuścianej [fot. M. Miłek]

Larwy śmietki kapuścianej [fot. M. Miłek]

Formą zimującą w glebie jest poczwarka. Żerujące larwy na szyjce korzeniowej kapusty powodują więdnięcie młodych roślin i późniejsze ich obumarcie. Po przekrojeniu szyjki korzeniowej dają się zauważyć korytarze z obumarłą tkanką. Pierwsze pokolenie larw atakuje młodą rozsadę kapusty po wysadzeniu jej na miejsce stałe i w tym czasie bardzo ważna jest lustracja na obecność śmietki. Należy wówczas obserwować miejsca wokół szyjek korzeniowych, gdzie najczęściej składane są jaja much śmietki. Można również zabezpieczać rośliny agrowłókniną w celu ochrony rozsady przed przedostaniem się much śmietki w pobliże roślin.

Zakładanie pułapki do odłowu śmietki kapuścianej [fot. M. Miłek]

Zakładanie pułapki do odłowu śmietki kapuścianej [fot. M. Miłek]

Oprócz takich zabiegów należy przestrzegać zasad odpowiedniego zmianowania i stosowania przerw w uprawie tego samego gatunku roślin na tym samym miejscu co najmniej przez 3 lata. W celu monitoringu wylotu much i określenia stopnia zagrożenia szkodnikiem należy zakładać pułapki. Pułapka składa się z zestawu, który zawiera wabik na śmietkę kapuścianą. Wabik po założeniu jest aktywny około 4-10 dni, w zależności od stopnia przebiegu warunków atmosferycznych. W przypadku produkcji wczesnych odmian kapusty będziemy potrzebowali 5-7 wabików zapachowych, w przypadku produkcji odmian późnych kapusty należy zabezpieczyć 13-14 sztuk wabików feromonowych. W pułapkę odławiają się wyłącznie ciężarne samice, nalatujące na uprawy. Pułapka składa się z pojemnika wykonanego z tworzywa sztucznego, wewnątrz którego umieszcza się pojemnik/buteleczkę z substancją wabiącą. W dolnej części naczynia znajduje się pojemnik wypełniony wodą, do którego wpadają muchówki. Całość umocowana jest na drewnianym stylu, który zagłębia się na plantacji, w odległości około 2 m od brzegu plantacji. Wabiki, w zależności od warunków pogodowych wymienia się co 5-10 dni. Należy również sprawdzać i uzupełniać poziom wody w dolnym naczyniu. Pojemnik/pułapka powinna znajdować się nad roślinami uprawnymi/kapustą - od pierwszej dekady kwietnia do połowy maja (4-5 tygodni).

Zestaw do odłowu śmietki kapuścianej [fot. M. Miłek]

Zestaw do odłowu śmietki kapuścianej [fot. M. Miłek]

Na plantacjach odmian średnio-późnych i późnych pułapki powinny być ustawione od trzeciej dekady czerwca do pierwszej dekady września (9-11 tygodni). W ustalonych terminach, np. dwa lub trzy razy w tygodniu, zapisuje się ilość odłowionych much w naczyniu. Na plantacji powinny być minimum 2 pułapki, a przy większej obsadzie roślin odpowiednio więcej pułapek. Progiem zagrożenia i jednocześnie sygnałem do wykonania zabiegu powinno być odłowienie dwóch samic (średnia z 2 pułapek) dziennie, przez kolejne 2 dni. Zabieg należy wykonać po 2-3 dniach podczas słonecznej pogody. Zabieg ochrony przed szkodnikiem należy powtórzyć 2, 3-krotnie w odstępach co 7-10 dni środkami zarejestrowanymi w aktualnym programie ochrony roślin warzywnych na dany rok.

Małgorzata Miłek

udostępnij
do góry