Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Użytki zielone mogą zatrzymać więcej CO2 niż drzewa

Użytki zielone mogą zatrzymać więcej CO2 niż drzewa

2020-07-16

Badania prowadzone na amerykańskim Uniwersytecie Devis w Kalifornii wykazują, że łąki i pastwiska mogą pochłaniać więcej CO2 niż lasy.

Lasy zatrzymują dwutlenek węgla głównie w biomasie drzewnej i liściach. Pewna część gromadzona jest w glebach leśnych (ok. 30%), natomiast łąki i pastwiska znaczną część węgla magazynują w glebach łąkowych (próchnica glebowa). Biomasa traw zawiera ok 30 % gromadzonego węgla.

W Polsce jest ok 3 120 tys. ha łąk i pastwisk (wg GUS), a ich średnia produktywność wynosi 40 dt siana/ha. Wyliczając zawartość związków węgla redukujemy w biomasie łąkowej 1,5 ton CO2 /ha. Licząc ogólną powierzchnie i ilość CO2 w biomasie łąkowej uzyskujemy redukcję 4,7 mln ton rocznie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę gleby łąkowe - ilość ta praktycznie się podwaja.

Założenia Komisji Europejskiej mówią, ze musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Właściwa gospodarka na użytkach zielonych i gromadzenie CO2 w biomasie traw, a szczególnie w glebach łąkowych, jest wypełnianiem tych wymogów.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry