Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/W marcu rusza Platforma Żywnościowa. Trwa nabór wniosków o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych

W marcu rusza Platforma Żywnościowa. Trwa nabór wniosków o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych

2020-02-07

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Towarową Giełdą Energii S.A zapraszają do składania wniosków o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA), który jest organizowany na potrzeby giełdowego Rynku Towarów Rolno -Spożywczych (RTRS).

Rynek ten tworzony jest przez TGE w ramach projektu "Platforma żywnościowa” w celu prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolno-spożywczymi. W okresie pilotażowym, którego rozpoczęcie nastąpi w marcu 2020 r. na RTRS zostanie uruchomiony obrót tylko pszenicą.

Głównym założeniem Platformy Żywnościowej jest zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów z sektora rolno-spożywczego. Będą tu mogli za pośrednictwem platformy sprzedawać zarówno mali rolnicy jak i wielcy producenci. Dużym plusem będzie ułatwienie dostępu do dużych partii surowca o ujednoliconej najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym.

Podstawowym elementem funkcjonowania Platformy Żywnościowej będą autoryzowane magazyny połączone w sieć zorganizowaną na zasadach określonych przez Giełdę. Celem ich działania będzie możliwość składowania towarów które będą przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na Giełdzie. Aby magazyn mógł uczestniczyć w SMA musi podlegać autoryzacji i mieć zawartą stosowną umowę z Giełdą w uproszczonym trybie na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Do końca sierpnia 2020 r. dołączenie do systemu będzie bezpłatne.

Giełda daje do wyboru dwie opcje uczestnictwa w tym systemie jako:

  • Uczestnik SMA świadczący odpłatnie usługi przechowywania zbóż należących do innych podmiotów działających na RTRS, przy czym uczestnik taki zachowuje również prawo do oferowania na Giełdzie własnego towaru,
    albo,
  • Uczestnik SMA nieświadczący usługi odpłatnego przechowywania zbóż, mający możliwość oferowania do sprzedaży na Giełdzie zboża wyłącznie we własnym imieniu poprzez aukcje.

Jarosław Nowak

Źródło:

  • www.kowr.gov.pl
  • www.farmer.pl
udostępnij
do góry