Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Wapnowanie przyjazne klimatowi

Wapnowanie przyjazne klimatowi

2019-10-02

Wapnowanie jest zabiegiem agrotechnicznym, który sprzyja klimatowi dzięki redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

  • Dzięki wapnowaniu - regulacji odczynu gleby - możemy uprawiać rośliny wysoko plonujące (np. kukurydzę, buraki cukrowe), które w procesie biosekwestracji wiążą duże ilości CO2.
  • Poprzez wapnowanie uzyskujemy wzrost plonów (do 10 do 30%) większości roślin uprawnych i użytków zielonych, co jest również związane z większą biosekwestracją CO2 w roślinach.
  • Dzięki wapnowaniu wapnem magnezowym uzyskujemy wzrost zawartości magnezu w roślinach, niezakłóconą produkcję chlorofilu (zielonego barwnika roślin), dzięki któremu odbywa się proces fotosyntezy i tworzenia związków organicznych z CO2.
  • Wapnowanie przyczynia się do rozwoju bakterii i innych mikroorganizmów rozkładających wnoszoną do gleby materię organiczną i budujących związki próchniczne (sekwestracja węgla w glebach).
  • Wapnowanie ma wpływ na poprawę wykorzystania związków azotu, zmniejszenie ilości wytwarzanych podtlenków azotu i ich emisji do atmosfery.
  • Wapnowanie powoduje lepsze pobieranie związków fosforu, który wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Lepiej rozwinięty system korzeniowy to lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych nawet w okresach krytycznych. Wapnowanie wpływa na lepsze wykorzystanie mikroelementów, które przyczyniają się do wyższych plonów.
  • Wapnowanie ogranicza toksyczne odziaływanie na roślinę jonów glinu, który ogranicza rozwój i plonowanie roślin.
  • Wapnowanie użytków zielonych wapnem węglanowo-magnezowym przyczynia się do wzrostu ilości i jakości plonów, a także do większej sekwestracji C w glebach łąkowych. Użytki zielone w wielu krajach zaliczane są do korzystnie wpływających na klimat.
  • Wapnowanie przyczynia się do powstawania struktury gruzełkowej gleby. Gleby w strukturze mają odpowiednie właściwości powietrzno-wodne, które sprzyjają lepszemu plonowaniu roślin.

Polityka państwa - pomoc rolnikom w zakresie wapnowania - przyczynia się do większego zainteresowania rolników wapnowaniem, a co za tym idzie poprawą ilości i jakości plonów. Pomaga także w realizacji polityki klimatycznej, która jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry