Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje branżowe/Warto wykorzystać postęp biologiczny

Warto wykorzystać postęp biologiczny

2019-02-11

Rolnicy uprawiając glebę dążą do uzyskania wysokich, dobrej jakości plonów. W warunkach rolnictwa zrównoważonego mogą to osiągnąć nie szkodząc środowisku naturalnemu. W rolnictwie zrównoważonym czynniki plonotwórcze (nawozy, środki ochrony roślin) stosuje się w ilościach umiarkowanych, niezbędnych do dobrego plonowania. Głównym czynnikiem wzrostu plonów jest wykorzystanie postępu biologicznego i hodowlanego jako metody najbardziej przyjaznej środowisku.

  • Postęp biologiczny to całokształt zmian wpływających na wartość technologiczną roślin i zwierząt gospodarskich.
  • Postęp hodowlany wszystkie nowe cechy użytkowe bądź polepszenie cech posiadanych przez rośliny wnoszone przez nowo wprowadzone rody i odmiany do badań przedrejestrowych.

Coraz większą uwagę w hodowli zwraca się nie tylko na wzrost plonów, ale również jakość plonów - zawartość białka i jego skład aminokwasowy, obniżenie zawartości substancji antyżywieniowych np. alkaloidów w łubinach, a zwłaszcza podniesienie odporności na choroby roślin oraz odporność na czynniki stresowe np. suszę.

Wykorzystanie odmian odpornych lub mniej podatnych na choroby to podstawowy element integrowanej ochrony roślin

Przydatność do praktyki rolniczej nowych odmian badana jest poprzez system doświadczeń PDO nadzorowanych przez COBORU Słupia Wielka. Plony uzyskane w doświadczeniach znacznie przekraczają plony osiągane w praktyce rolniczej. W 2017 r. w doświadczeniu PDO z pszenica ozimą w Modliszewicach najlepiej plonujące odmiany dały plon powyżej 90 dt/ha (znacznie więcej niż średnia plonów pszenicy oz wg GUS w kraju - 51 dt /ha). Do praktyki rolniczej postęp hodowlany trafia poprzez nasiennictwo.

Niestety nie jest on w pełni wykorzystany - wg danych statystycznych powierzchnia obsiana kwalifikowanym materiałem siewnym wynosi dla pszenicy ozimej - 16%, pszenicy jarej - 20% , pszenżyta ozimego - 20% jęczmienia jarego - 20%.

Kupując kwalifikowany materiał siewny można skorzystać z dopłat. W 2018 r. ich kwota wynosiła 102,14 zł/ha. Planując zakup materiału siewnego warto zapoznać się z wynikami doświadczeń PDO i do zasiewów zastosować odmiany rekomendowane na Listach Zalecanych Odmian w danym województwie.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry