Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Warto wzbogacić wiedzę o nawozach i nawożeniu

Warto wzbogacić wiedzę o nawozach i nawożeniu

2021-11-17

Rozsiewacz na polu

Po dużych podwyżkach cen nawozów spowodowanych wzrostem cen gazu i energii elektrycznej oraz innych surowców stosowanych przy produkcji nawozów, nawożenie stało się głównym składnikiem kosztów produkcji rolniczej. Drogie nawozy powinny być umiejętnie stosowane - zgodnie z zasadami nawożenia zrównoważonego i przepisami prawnymi.

Na rynku jest kilkaset nawozów mineralnych stałych i kilka tysięcy płynnych - do nawożenia dolistnego. Wybór odpowiedniego nawozu oraz odpowiedni termin i technika stosowania w sposób bezpośredni wpływają na ilość i jakość plonu. Technika cyfrowa, a szczególnie internet pozwalają zapoznać się z wiedzą o nawozach i nawożeniu.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć poradnik dobrych praktyk w nawożeniu. Dużo wiadomości na temat nawożenia oferuje na swojej stronie IUNG-PIB Puławy, w dziale efektywnie gospodaruj nawozami. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza na swojej stronie oferuje wiedzę o programach: azotanowym i wapnowania gleb. CDR Brwinów zamieszcza na swojej stronie internetowej analizę rynku nawozów, z podziałem na województwa.

Kolejna bardzo ciekawa strona poświęcona nawożeniu - www.nawozy.eu - w swojej zakładce „Grunt to wiedza” oferuje leksykon nawożenia oraz cały szereg porad związanych z nawożeniem poszczególnych gatunków roślin, np. rzepaku i zbóż. Na stronie polifoska.pl także można znaleźć vademecum nawożenia oraz cenne porady.

Zakłady produkujące nawozy przedstawiają na swoich stronach ofertę nawozową. Grupa Azoty przedstawia czasopismo poświęcone nawożeniu - „Agro Lider”. Internetowe i papierowe wydania prasy rolniczej również zawierają dużo informacji z zakresu nawożenia.

Tematyka zrównoważonego nawożenia zajmuje ważne miejsce w wydawnictwach ŚODR Modliszewice (broszury, ulotki), a także w artykułach w wydawanym przez nasz Ośrodek miesięczniku „Aktualności Rolnicze”. Również na stronie www.sodr.pl, w dziale informacje branżowe / produkcja roślinna można znaleźć kilkanaście artykułów poruszających tematykę nawożenia i żyzności gleb.

Gospodarka oparta na wiedzy to model rozwoju gospodarczego, a rolnictwo jako element gospodarki powinno na tej wiedzy bazować. Rozwój technik informacyjnych i powszechny dostęp do internetu ułatwiają korzystanie z wiedzy.

Warto również skorzystać z licznych szkoleń, prowadzonych w formie webinariów.

Krzysztof Domagała

Przydatne linki:

udostępnij
do góry