Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

2020-02-07

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego powinien złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Kiedy składać wniosek?

W roku 2020 będzie można ubiegać się o zwrot w dwóch terminach:

  • W terminie od 3.02.2020 do 2.03.2020 - wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Wniosek składamy wraz z fakturami VAT za paliwo stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2019 do 31.01.2020.
  • W terminie od 3.08.2020 do 31.08.2020 - wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Wniosek składamy wraz z fakturami VAT za paliwo stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1.02.2020 do 31.07.2020 w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze będą wypłacane, w ramach limitu, w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie;

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2020 r. stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić 100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz 30 złotych do 1 DJP (duża jednostka przeliczeniowa) bydła zarówno dla krów mlecznych, jak i bydła mięsnego.

Do wniosku muszą być załączone faktury, a w przypadku ubiegania się przez rolnika o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, trzeba dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w jego posiadaniu.

Jarosław Nowak

Źródło:

  • www.agropolska.pl
  • www.wrp.pl
udostępnij
do góry