Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady

Informacje i porady

Znaleziono wiadomości: 807.

 • XXXVI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2018-03-20

  XXXVI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach gościł 64 uczestników finału krajowego XXXVI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którzy - jak co roku - zmagali się na pisemnych i praktycznych eliminacjach. Olimpiada w Modliszewicach odbywała się 15 marca 2018 roku.

  XXXVI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
 • XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGRO 2018-03-20

  XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

  16-17 marca 2018 r. - Kielce - od rana blisko 800 wystawców i tysiące rolników brało udział w XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH. Nawet zimowa aura, która zagościła w Świętokrzyskiem nie zahamowała potoku zwiedzających, których wg organizatorów było ponad 70 tysięcy.

  XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
 • 2018-03-19

  Żywność tradycyjna i regionalna na naszych stołach

  Coraz więcej Polaków kupuje żywność tradycyjną i regionalną, tak wykazują badania przeprowadzone w 2017 roku przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 500 osób i wynika z niego, że Polacy kupują żywność tradycyjną i regionalną bo smakuje lepiej od innych produktów (65 proc.), chcą wspierać polską gospodarkę (51 proc.) i chcą być świadomi tego, co jedzą (49 proc.).

  Żywność tradycyjna i regionalna na naszych stołach
 • 2018-03-14

  Zostało już tylko kilka dni na skorzystanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych”

  Już tylko do 20 marca 2018 roku złozyć będzie można wniosek do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Zostało już tylko kilka dni na skorzystanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych”
 • Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych 2018-03-09

  Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych

  Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach i pastwiskach powinny być wykonywane przez cały okres wegetacji roślin, a wiosną są one szczególnie ważne. Celem wiosennej pielęgnacji użytków zielonych jest stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych w runi oraz zapobieganie zachwaszczeniu.

  Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych
 • O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologiczneg 2018-03-09

  O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego

  Od 28 lutego do 1 marca 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało coroczną konferencję pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017”.

  O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego
 • Najlepiej plonujące odmiany grochów i łubinów 2018-03-08

  Najlepiej plonujące odmiany grochów i łubinów w doświadczeniach PDO w roku 2017

  Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. W jego ramach zachęcamy do zapoznania się najlepiej plonującymi

  Najlepiej plonujące odmiany grochów i łubinów w doświadczeniach PDO w roku 2017
 • Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów działają 2018-03-05

  Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną oraz prowadzących rolniczy handel detaliczny żywności pochodzenia niezwierzęcego mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

  Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym
 • Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wyk 2018-02-28

  Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

  Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 • Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Mode 2018-02-28

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

  ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Termin składania wniosków trwa od 19 lutego do 20 marca 2018 roku. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. 

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"
do góry