Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

2021

Laureaci konkursu „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2021

XVIII edycja finału konkursu wojewódzkiego na „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” została rozstrzygnięta. Do finału wojewódzkiego konkursu zakwalifikowanych zostało 8 gospodarstw agroturystycznych z powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, pińczowskiego, włoszczowskiego i staszowskiego. Komisja konkursowa wybrała pięciu laureatów.

Z uwagi na sytuacją sanitarno-epidemiologiczną konkurs przeprowadzony został on-line. Wybór tym razem był wyjątkowo trudny, bo opierał się na przesłanych dokumentach i zdjęciach, nie zawsze w dostatecznym stopniu oddających to co dane gospodarstwo ma do zaoferowania. Mimo to, udało się dokonać oceny i wyłonić „piękne i bezpieczne gospodarstwa”.

I miejsce

 • WINNICA AVRA
  Elżbieta i Tomasz Woźniakowie
  Wola Żyzna, pow. staszowski

II miejsce

 • AGROTURYSTYKA ZACISZE
  Danuta i Lucjan Moroniowie
  Praczka, pow. włoszczowski

III miejsce

 • Gosp. Agroturystyczne POD BOCIANKIEM
  Barbara Mider
  Skowronno Górne, pow. pińczowski

Wyróżnienie I

 • Gosp. Agroturystyczne WIELKA WODA
  Jerzy Wawrzeńczyk
  Jeżynów, pow. kielecki

Wyróżnienie II

 • GOSPODARSTWO GOŚCINNE
  Jarosław Skopowski
  Krzyszkowice, pow. kazimierski

Skład komisji konkursowej

Przewodnicząca:

 • Anna Michalska
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

oraz członkowie:

 • Jolanta Krupa
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
 • Arleta Bracha
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Kielcach
 • Stanisław Golmento
  Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
 • Alicja Stępień
  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski w Kielcach

Fundatorzy nagród

 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
 • Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Kielcach
 • Jednostka Certyfikująca PNG Cisów Sp. z o.o.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i udział w konkursie oraz życzymy sukcesów w pracy na rzecz rozwoju wsi.

Anna Michalska

Organizatorzy konkursu

Logorypy ŚODR, KRUS, PIP i PNG Sp. z o.o.

do góry