Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

2020

W tym nietypowym 2020 roku konkurs przeprowadzony został w nowej, zmienionej formie. Właściciele gospodarstw, chcąc wziąć udział w konkursie musieli przesłać kartę zgłoszenia gospodarstwa oraz dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej. Weryfikacja i ocena gospodarstw przeprowadzona została zdalnie przez członków komisji konkursowej na podstawie przesłanej e-dokumentacji.

Członkowie komisji oceniali bazę noclegową, świadczone usługi, działalność rolniczą i rekreacyjną w gospodarstwie. Ważna sprawa to zgłoszenie obiektu w Urzędzie Gminy do ewidencji oraz do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ocenie brano pod uwagę standard świadczonych usług, tradycyjne zagospodarowanie siedliska, prowadzenie wyżywienia dla turystów, ekologiczny system oddziaływania na środowisko i człowieka (odnawialne źródła energii, postępowanie z odpadami, przydomowa oczyszczalnia), atrakcje w gospodarstwie, promocję oferty turystycznej oraz warunki BHP związane zarówno z działalnością rekreacyjną jaki i rolniczą .

W rywalizacji wzięły udział gospodarstwa agroturystyczne z powiatów: pińczowskiego, kieleckiego, buskiego, włoszczowskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, staszowskiego, sandomierskiego oraz kazimierskiego.

Laureaci konkursu na piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne w 2020 roku

I miejsce

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Różane Wzgórze”
  Agnieszka Wysocka
  Lubania, pow. kielecki

II miejsce

 • Gospodarstwo Agroturystyczne Gościniec „Baba Jagna”
  Katarzyna i Wiesław Tkaczukowie
  Chocimów, pow. ostrowiecki

III miejsce

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśna Przystań”
  Matylda Kutrzyk
  Ciemiętniki, pow. włoszczowski

I wyróżnienie

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Villa Sichów”
  Stefan Dunin-Wąsowicz
  Sichów Duży, pow. staszowski

II wyróżnienie

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Nidą”
  Mirosława Durlej
  Krzyżanowice, pow. pińczowski

Skład Komisji Konkursowej

Przewodnicząca

 • Jolanta Krupa
  ŚODR Modliszewice

oraz członkowie:

 • Arleta Bracha
  KRUS OR Kielce
 • Stanisław Golmento
  PIP O. Kielce
 • Elżbieta Osman
  ŚFAiTW „Ziemia Świętokrzyska” Kielce
 • Izabela Milcarz
  ŚODR Modliszewice

Organizator konkursu:

 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Współorganizatorzy i sponsorzy nagród

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Kielcach
 • Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
 • Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” w Kielcach

Patronat medialny

 • Miesięcznik „Aktualności Rolnicze”

 

do góry