Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Procedura umieszczania produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

Wytyczne:

 • na listę mogą być wpisywane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat,
 • we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy:
  • podać nazwę i rodzaj produktu,
  • sporządzić charakterystykę produktu,
  • wymienić surowce wykorzystywane do produkcji,
  • opisać metodę produkcji,
  • przedstawić wiarygodne informacje dotyczące produkcji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat.
 • z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • z wnioskiem o wpis występuje się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
 • wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej,
 • marszałek Województwa sprawdza wniosek zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym,
 • pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

Formularz wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - www.sejmik.kielce.pl - BIP - zakładka „załatwianie spraw”, oraz na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl - w zakładce „Produkty Regionalne i Tradycyjne”.

Pełną informację na temat procedur rejestracyjnych uzyskać można:

Ze złożeniem wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych nie wiążą się żadne opłaty w odróżnieniu od rejestracji nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru, co stanowi zupełnie inną procedurę.

Do pobrania:

do góry