Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Procedura umieszczania produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

„Lista Produktów Tradycyjnych” została utworzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwarza ona możliwość potwierdzenia tradycyjnego charakteru produktu i uzyskania przez niego statusu produktu tradycyjnego. Na Liście Produktów Tradycyjnych MRiRW mamy 94 produkty z naszego regionu.

Procedura umieszczania produktu na LPT

Wytyczne:

 • na listę mogą być wpisywane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat,
 • we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy:
  • podać nazwę i rodzaj produktu,
  • sporządzić charakterystykę produktu,
  • wymienić surowce wykorzystywane do produkcji,
  • opisać metodę produkcji,
  • przedstawić wiarygodne informacje dotyczące produkcji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat.
 • z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • z wnioskiem o wpis występuje się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
 • wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej,
 • marszałek Województwa sprawdza wniosek zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym,
 • pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

Formularz wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: https://bip.sejmik.kielce.pl/96-w-zakresie-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/2724-wpis-na-liste-produktow-tradycyjnych-z-wojewodztwa-swietokrzyskiego/dodruku/1.html oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1.

Pełną informację na temat procedur rejestracyjnych uzyskać można:

Ze złożeniem wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych nie wiążą się żadne opłaty w odróżnieniu od rejestracji nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru, co stanowi zupełnie inną procedurę.

Lista Produktów Tradycyjnych - woj. świętokrzyskie

Wykaz producentów oraz miejsc, w których można posmakować produktów tradycyjnych województwa świętokrzyskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-swietokrzyskie

 

do góry