Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Produkcja roślinna/W trosce o rośliny naczyniowe łąk

W trosce o rośliny naczyniowe łąk

2017-08-30

Spośród licznych roślin występujących w przyrodzie większość stanowią rośliny naczyniowe. Jeszcze kilkanaście lat temu nasze łąki obfitowały ich różne gatunki. Z jednej strony intensyfikacja rolnictwa a z drugiej skrajne zaniechanie produkcji rolniczej spowodowały, że ich grupa jest coraz mniej liczna. W związku z powyższym w ramach PROW 2014-2020 uruchomiono działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne mające na celu wzrost bądź zachowanie bioróżnorodności łąk. Zachętą do tych działań są dopłaty, które rolnik otrzymuje co roku w zamian za przestrzeganie określonych reguł gospodarowania.

Nie każda łąka może być przedmiotem działania PRSK, musi ona spełniać określone kryteria i być poddana ekspertyzie przyrodniczej. Ekspertyzy takiej dokonuje się wiosną w pełni sezonu wegetacyjnego. Wnioski zaś na dopłaty są składane w terminie od 15.03 do 15.05 danego roku, dlatego najkorzystniej jest wykonać ekspertyzę w roku poprzedzającym składanie wniosku. Zachęcamy do skorzystania z tego sposobu ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym.

dr Anna Szustak
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskich

udostępnij
do góry