Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

PROW 2014-2020

Znaleziono wiadomości: 44.

 • Nabór wniosków na "Inwestycje produkcyjne w akwa 2019-02-07

  Nabór wniosków na "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" od 12 lutego

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014. Nabór dotyczy działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej

  Nabór wniosków na "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" od 12 lutego
 • Ruszył nabór wniosków na małe przetwórstwo 2019-01-31

  Ruszył nabór wniosków na małe przetwórstwo

  Już od czwartku 31 stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.  

  Ruszył nabór wniosków na małe przetwórstwo
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wnio 2019-01-29

  Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków od 28 lutego

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

  Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków od 28 lutego
 • Nawet 500 tys. zł dla rolników na przetwarzanie 2019-01-02

  Nawet 500 tys. zł dla rolników na przetwarzanie produktów rolnych

  Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

  Nawet 500 tys. zł dla rolników na przetwarzanie produktów rolnych
 • Ruszył nabór wniosków na inwestycje chroniące 2018-11-06

  Ruszył nabór wniosków na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

  Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Wniosek można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.

  Ruszył nabór wniosków na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią
 • Szkolenia ARiMR z Działania "Współpraca" 2018-10-15

  Szkolenia ARiMR z Działania "Współpraca"

  W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania M16 "WSPÓŁPRACA" objętego PROW na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w szkoleniach, których celem jest omówienie poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych - wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu wsparcia, wniosku o płatność oraz wyjaśnienie zasad przyznawania pomocy.

  Szkolenia ARiMR z Działania "Współpraca"
 • Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca" 2018-10-04

  Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych

  Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"
 • Susza. Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór 2018-09-18

  Susza. Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej 70%. 

  Susza. Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków.
 • Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej dzi 2018-09-13

  Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej od 15 października

  W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 10 września 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

  Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej od 15 października
 • Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników k 2018-08-30

  Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

  Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa w tej sprawie zostało opublikowane 28 sierpnia 2018 r.

  Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
do góry