Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

PROW 2014-2020

Znaleziono wiadomości: 40.

 • Ruszył nabór wniosków na inwestycje chroniące 2018-11-06

  Ruszył nabór wniosków na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

  Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Wniosek można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.

  Ruszył nabór wniosków na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią
 • Szkolenia ARiMR z Działania "Współpraca" 2018-10-15

  Szkolenia ARiMR z Działania "Współpraca"

  W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania M16 "WSPÓŁPRACA" objętego PROW na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w szkoleniach, których celem jest omówienie poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych - wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu wsparcia, wniosku o płatność oraz wyjaśnienie zasad przyznawania pomocy.

  Szkolenia ARiMR z Działania "Współpraca"
 • Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca" 2018-10-04

  Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych

  Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"
 • Susza. Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór 2018-09-18

  Susza. Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej 70%. 

  Susza. Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków.
 • Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej dzi 2018-09-13

  Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej od 15 października

  W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 10 września 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

  Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej od 15 października
 • Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników k 2018-08-30

  Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

  Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa w tej sprawie zostało opublikowane 28 sierpnia 2018 r.

  Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
 • Realizacja operacji „Szkolenia w zakresie cross- 2018-08-21

  Realizacja operacji „Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie świętokrzyskim”

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje operację pt. „Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie świętokrzyskim”, której celem jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

  Realizacja operacji „Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie świętokrzyskim”
 • Listy określające kolejność przysługiwania po 2018-06-19

  Listy określające kolejność przysługiwania pomocy dla "Modernizacji gospodarstw rolnych"

  Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. rolnicy mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu czyli tzw. obszarem D.

  Listy określające kolejność przysługiwania pomocy dla "Modernizacji gospodarstw rolnych"
 • Ruszył nabór wniosków na  "Restrukturyzację m 2018-06-19

  Ruszył nabór wniosków na  "Restrukturyzację małych gospodarstw"

  Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

  Ruszył nabór wniosków na  "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • 100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolni 2018-05-30

  100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników. Wnioski od 29 czerwca

  Od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników". Operacje typu "Premie dla młodych rolników" finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.

  100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników. Wnioski od 29 czerwca
do góry