Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

PROW 2014-2020

Znaleziono wiadomości: 159.

 • Jakie zmiany w systemie dopłat bezpośrednich w 2 2021-03-05

  Jakie zmiany w systemie dopłat bezpośrednich w 2021 roku?

  Już niebawem, bo 15 marca rusza nabór wniosków o płatności bezpośrednie. Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W porównaniu do ubiegłego roku, rolników czeka kilka zmian.

  Jakie zmiany w systemie dopłat bezpośrednich w 2021 roku?
 • Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca" 2021-03-01

  Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 29 marca do 12 maja 2021r. Przedmiotem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego

  Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"
 • Zaktualizowane listy rankingowe z działania „Ws 2021-02-26

  Zaktualizowane listy rankingowe z działania „Współpraca” 

  W lutym br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opublikowała zaktualizowane listy rankingowe projektów z działania „Współpraca”, które wdrażają innowacje do polskiego rolnictwa. Listy uzupełnione są o projekty z naboru z roku 2020.

  Zaktualizowane listy rankingowe z działania „Współpraca” 
 • Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i 2021-02-23

  Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

  Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

  Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami
 • Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowan 2021-02-22

  Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

  Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

  Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią
 • Projektowane zmiany rozporządzeń w ramach dział 2021-02-03

  Projektowane zmiany rozporządzeń w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz programu rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  Projektowane zmiany rozporządzeń w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz programu rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW
 • Rozwój usług rolniczych - nabór wniosków wydł 2021-01-08

  Rozwój usług rolniczych - nabór wniosków wydłużony do 15 lutego

  Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy z „Poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - rozwój usług rolniczych" upływał 13 stycznia. Dzięki zmianie zainteresowani będą mogli ubiegać się o takie wsparcie do 15 lutego 2021 r.

  Rozwój usług rolniczych - nabór wniosków wydłużony do 15 lutego
 • W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2021-01-05

  W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020

  Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.  

  W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020
 • Przypomnienie dla beneficjentów działania Modern 2020-12-22

  Przypomnienie dla beneficjentów działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych

  Rolnicy, którzy skorzystali z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych są zobowiązani do złożenia w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacji po realizacji operacji. Obowiązek złożenia informacji wynika z postanowień umowy o przyznaniu pomocy, mówi o tym § 5 ust. 4.

  Przypomnienie dla beneficjentów działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych
 • Wnioski na pozarolniczą działalność gospodarcz 2020-12-22

  Wnioski na pozarolniczą działalność gospodarczą - tylko do 31 grudnia

  Nabór wniosków w ramach działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

  Wnioski na pozarolniczą działalność gospodarczą - tylko do 31 grudnia
do góry